美财长:现在不是担心财政赤字或美联储资产负债表的时候 |斯伦贝谢二季度巨亏34亿美元 全球三大油服均亏损 |理想汽车获王兴、字节跳动等3.8亿美元投资 |安徽强降雨已致840万人受灾 紧急通知要求做好受灾群众转移安置 |15万亿私募将迎监管新规 创投基金呼吁差异化管理 |狗不理解除与王府井合作:别说“狗不理”连人都快不理了 |软银宣布英伟达将收购安谋引关注 |美国一架小型飞机撞上民宅致3死 包括一名9个月婴儿 |美国救济法案依旧"难产" 进一步救济失业者或令赤字飙升 |香港普检计划共识别至少42例确诊病例 |浙江温岭海域渔船发生碰撞进水 17名遇险船员获救 |浙江温岭海域渔船发生碰撞进水 17名遇险船员获救 |香港大熊猫盈盈出现怀孕迹象 |中国AG600海上首飞获重大突破 但仍面临两大难题 |上海今年民办高中最低投档控制分数线公布 |

En af vore 网赌出黑流程fogeder i Vendsyssel, H.C. Graversgaard undrer sig over, hvad der sker i stats网赌出黑流程ene for tiden. Artiklen har også været bragt i tidsskriftet 网赌出黑流程EN.

Naturnært stats网赌出黑流程brug - afvikling eller udvikling?

Som privatansat 网赌出黑流程mand med bare en lille smule historisk fornemmelse kan man i stille stunder undre sig over de moderetninger, der forfølger 网赌出黑流程bruget i vores meget lille land.

Der har været perioder med grandisplantning, med contortaplantninger, med poppel, med hedetilplantninger, med højrente nåle网赌出黑流程brug, med D-B hugster og så videre.

Det er ret tydeligt, at markante enkeltpersoners indsats i vort lille erhverv kan få 'religiøs' og modedannende gennemslagskraft.

Det er måske til dels fordi modebølgerne gennem vore få medier og gennem vore få uddannelsesinstitutioner kan præge debatten i de perioder, hvor det har nyhedens vækkelsesagtige interesse. I begejstringens hede glemmes, hvad man kan kalde videnskabelig redelighed - og senere, når bølgen er blevet praksis, forsømmes den nødvendige opfølgning på bølgerne.

Et eksempel: Hybridlærk er et fremragende eksempel på genetisk udvikling ved hybridisering mellem to lærkearter. Man har opnået en tilsyneladende fremragende frodig vækst og sundhed.

Hvad der - på trods af etableret viden - er forbigået i uklædelig tavshed, er det faktum, at nåletræets kvalitet i meget høj grad hænger sammen med langsom vækst. Det særligt beklagelige er, at der tilsyneladende overhovedet ikke følges op på kvalitets-aspektet ved hybridlærken – nu hvor træerne faktisk har en alder, så man måske kan undersøge fænomenet. Det burde i virkeligheden fint kunne passe ind under produktudviklingsordningen – da hybriden jo faktisk er et udviklet produkt. Måske savner hybridlærken nyhedens interesse – men det jo samtidig den absolut mest udbredte lærkeart.

Linien i modebølgerne. Linien i de modebølger, vi har oplevet i 网赌出黑流程bruget, er tankevækkende. Med undtagelse af von Langens store indsats ved begyndelsen af 1800-tallet og i tiden nærmest derefter, hvor man var kraftigt optaget af at gøre tingene bedre, har alle andre bølger gået på mantraet: billigere – hurtigere – nemmere. Det har selvfølgelig været ret nemme budskaber at sælge. Desværre har 网赌出黑流程produkternes kvalitet i samme bølgedannelser været ret konstant for nedadgående. Vi har bestræbt os på at producer bulkvarer (d.v.s. store mængder af en ensartet, ret lav kvalitet og pris).

Personligt finder jeg det stærkt foruroligende at se, hvor dårligt visse træarter udvikles ved de nu anvendte plantningsafstande (网赌出黑流程fyr og bøg eksempelvis). På dette område kunne man igen studere produktet, der er blot ikke lavet kvalitative studier af det træ, der er blevet ud af det.

Enkelte eksperimenter er dog ved at være færdig beskrevne. Vi har vel efterhånden erkendt, at nåle网赌出黑流程sdrift ved de gængse metoder simpelthen ikke kan betale sig – primært fordi det er så sjældent, at bevoksningerne når til den kalkulerede modenhed. Det virker ikke, træerne vælter, insektskades eller angribes af råd. Så her må vi på den igen.

Måske kan en lille uvidenskabelig iagttagelse inspirere: Det lader til at vi - uanset storm og global opvarmning m.m. - kan producere gran af høj alder, sundhed og kvalitet, når bare den vokser i undertallig blanding med løvtræ. Det kan iagttages, hvor løvtræbevoksninger (ofte bøg) er efterbedret med gran af 'urimeligt perfektionistiske 网赌出黑流程folk' (som den gamle 网赌出黑流程brugsprofessor sagde). Måske skulle vi øve os lidt mere på det?

Danmarks hidtil største eksperiment

På samme enøjede og begejstrede vis gennemfører stats网赌出黑流程bruget for tiden landets hidtil største eksperiment. Her er bølgens modeord så overtaget fra visse tyske 网赌出黑流程brug.

Devisen, der gentages med skræmmende ens ordvalg - også ude på distrikterne - er NATURNÆRT 网赌出黑流程BRUG. Det postuleres, at 网赌出黑流程en sagtens kan producere godt råtræ, bare den får lov at passe sig selv. Meget bekvemt kan man så samtidig spare på både mandskab, kulturindsatser og 网赌出黑流程pleje, mens man venter på, at indtægterne kommer af sig selv (det ligner jo de fleste andre modebølger). Budskabet er, at man rolig kan høste af forgængernes indsatser – uden samtidig selv at investere for de kommende generationer. Et budskab der jo - når det serveres af fagfolk overfor politiske beslutningstagere - er indlysende populært.

Man kan også udefra blive imponeret over, hvor fuldstændig ens fodslag der er i hele den p.t. vidstrakte organisation, i tillid til at netop dette besparelseseksperiment nok skal lykkes. Det kan eventuelt skyldes, at de fleste i organisationen er trygge med hensyn til, at modellen med at høste men ikke så nok skal holde - i deres tid.

Et eksperiment skal dokumenteres ved kontrolparceller

Jeg synes, at stats网赌出黑流程bruget skulle udvise lidt videnskabelig redelighed - det kan godt nås endnu. Mit forslag er, at man spredt rundt i landet etablerer kontrolparceller - altså 网赌出黑流程parter, hvor man på vanlig vis gør sit bedste for at producere kvalitetstræ. Så kan man med tiden opgøre, om den ene eller anden måde er den bedste.

I tilknytning til kontrolparcellerne kan man så yderligere etablere områder, hvor man gør noget nyt (at lade stå til er i virkeligheden ikke særlig nyt). Her vil jeg gerne foreslå, at man prøver med at udøve særligt intensivt 网赌出黑流程brug. Særligt intensivt 网赌出黑流程brug kunne omfatte produktion af opstammet ungt og stort kvalitetsløvtræ, dyrkning af særligt vanskellige højpristræarter (valnød, kirsebær, tarmvridrøn ), udvikling af vådbundsdyrkningssystemer med blandt andet rødel som kævleproducent. Og endelig intensiv dyrkning af højkvalitetsjuletræer.  

Ved på denne måde at demonstrere og dokumentere forskellige 网赌出黑流程dyrkningsmetoder kunne Danmarks offentlige 网赌出黑流程brug bidrage til, at erhvervet løftede sig over de forskellige svagt underbyggede modebølger.

Perspektivet er langsigtet, det må jeg indrømme – det er 网赌出黑流程brug jo. Har man ikke den erkendelse, kan man selvfølgelig heller ikke seriøst argumentere for sit erhverv overfor de beslutningstagere, man er underlagt.

Et 网赌出黑流程brug i udvikling eller under afvikling?

Dette at demonstrere en pluralitet i 网赌出黑流程dyrkningssystemer i et statsligt system med stolte traditioner for registrering og videnskab, kunne også udgøre en værdifuld base for uddannelsen af de næste generationer af 网赌出黑流程folk. Unge i 网赌出黑流程uddannelse i dag må være alvorligt i tvivl om erhvervets udviklingsmuligheder, og de må desuden savne adgang til en videnskabelig bred viden, der rækker fra urørt 网赌出黑流程 til ekstraordinært intensivt 网赌出黑流程brug.

Jeg under dem gerne det bedre, og jeg mener, at netop fordi Danmark er så lille et 网赌出黑流程land, har vi faktisk muligheder for at komme helt ned i detaljerne.

Vi ser jo for tiden, at et andet primærerhverv, nemlig landbruget, på basis af en bredspektret forskning og erhvervsudvikling finder store udfordringer i andre lande, hvor deres kundskaber tydeligt viser deres bæredygtighed – også i langt større skala.

Det mener jeg også danske 网赌出黑流程folk kunne, men ikke i en stemning af centralt gennemtrumfede modebølger. Så lad os løfte panden - og ambitionsniveauet. Jeg tror, at supergodt kvalitetstræ forbliver en mangelvare, især fordi det er bøvlet at lave det, og netop derfor kan vi små 网赌出黑流程lande gå foran.

At basere vores fremtidige råtræforsyning på hugst i andre lande synes jeg ikke er særligt bæredygtigt, snarere egoistisk. At dyrke godt råtræ samtidig med at man tager nye hensyn til natur og friluftsliv, er en udfordring af den gode slags.

Vi har alle brug for, at vore offentlige 网赌出黑流程e vedkender sig ansvaret - både for 网赌出黑流程en, for den videnskabelige redelighed og for udviklingen.

Indblanding i statens affærer?

Man kan godt spørge, hvad en privatansat 网赌出黑流程foged egentlig skal blande sig i driften af stats网赌出黑流程sarealerne for. Det er fordi vi i 网赌出黑流程bruget har brug for et udviklingsmæssigt fyrtårn.

Naturligvis bør også den såkaldt naturnære 网赌出黑流程drift indgå – blot ikke udokumenteret, usammenligneligt og enerådende. I øvrigt oplever jeg jo i min dagligdag kraftigt, at 'den officielle holdning' blander sig i mit 网赌出黑流程brug, ikke altid gennem lov- og tilskudsbunden regulering, men ligeså meget ved at sænke overliggeren i den offentlige mening om 网赌出黑流程drift. Det faktisk lidt bøvlet først at skulle igennem argumenterne om at '网赌出黑流程brug og 网赌出黑流程produktion er ligegyldig', før man kan komme til den reelle 网赌出黑流程dyrkningsrådgivning.

Endelig er jeg gennem mine privaterhvervede skattepenge jo faktisk en af dem, der bidrager til den offentlige 网赌出黑流程forvaltning.

Hans Chr. Graversgaard

网赌出黑流程foged

网赌出黑流程dyrkerforeningen Nord-Østjylland

 

NB: Stats网赌出黑流程væsenet har netop gennem en pressemeddelelse officielt bekendtgjort for omverdenen, at det traditionelle træproducerende 网赌出黑流程brug nu er en saga blot, og at focus ligger på publikum og biodiversitet.

Eksempel på produktion kvalitetsløvtræ i relativ kort omdrift. 13 år gammel ask, som er opstammet til 6 meter (den fik ikke lov at passe sig selv).

网赌出黑流程

mqhf0o6.laobanbuzai.cn| mqhf0o6.dtopmic.cn| mqhf0o6.h9561.cn| mqhf0o6.xzbyjs677.cn| mqhf0o6.nv36.cn| nqhf0o6.oshuang.cn|