国常会:健全上市公司多元化退出机制 |5G商用发展步伐加快 机构建议关注相关产业链逢低配置机会 |马英九喊话蔡英文:政策若错,千万人头落地 |伊拉克缴获极端组织大量爆炸物 |上海这四所高校应届毕业生也可直接落户了 专家:防炒房 |联手比亚迪推出定制电动汽车 滴滴定制化网约车要来了? |冠通期货:供需结构向好利于焦炭期价继续上行 |9月23日复盘:在震荡中把握布局机会 主力资金出击12股 |受降雨影响 北京公交6条线路采取临时措施 |2分钟读财报|中纪委批茅台五粮液涨价歪风 白酒股瑟瑟发抖 |北京冬奥会官方品牌设计服务独家供应商举行誓师大会 |南昌8岁女童被大型犬撕咬致重伤,赔偿问题仍待解决 |复星收购Tom Tailor GmbH所有股份 深化布局时尚产业 |造车新势力爱驰试水欧洲市场 欧版U5正式在德国开售 |国盛期货:现货季节性拐点来临 JD10合约存下跌空间 |

Få tilskud til din private 网赌出黑流程rejsning

Drømmer du om mere natur med 网赌出黑流程rejsning på din ejendom?

-  Så er der nu gode muligheder for at komme i gang. Ordningen for privat 网赌出黑流程rejsning er revideret, og det kan gøre det mere attraktivt at plante 网赌出黑流程 på din ejendom. Her giver vi dig et overblik over mulighederne med ordningen for 网赌出黑流程rejsning på landbrugsjord. Vil du vide mere, så kontakt din lokale 网赌出黑流程foged hos 网赌出黑流程dyrkerne. 网赌出黑流程fogeden kan hjælpe dig med, at du får dine drømme opfyldt med din 网赌出黑流程rejsning på din ejendom.

At plante 网赌出黑流程 er en stor beslutning, men en forsimpling af 网赌出黑流程rejsningsordning i 2016 suppleret med en senere trimninger gør ordningen attraktiv for mange lodsejere.

Hvem kan få tilskud til privat 网赌出黑流程rejsning?

Private ejere af landbrugsjord kan opnå tilskud til 网赌出黑流程rejsning. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

Hvilke arealer ydes der tilskud til privat 网赌出黑流程rejsning?

Der ydes tilskud til privat 网赌出黑流程rejsning, hvor arealets form, terræn, jordbundsforhold o. lign. gør arealet egnet til 网赌出黑流程drift. Desuden skal arealet opfylde følgende krav:

  • Været i regelmæssig erhvervsmæssig landbrugsdrift, samt været i drift i seneste dyrkningssæson - herunder som vedvarende græsarealer og udyrkede arealer, der modtager grundbetaling.
  • Skal i forvejen være ubevokset (ikke 网赌出黑流程bevokset). Juletræer, pyntegrønt, energi网赌出黑流程 eller lignende i kort omdrift opfattes ikke som 网赌出黑流程 og kan konverteres til 网赌出黑流程 ved ordningen for privat 网赌出黑流程rejsning.
  • Skal kunne tilplantes uden at stride mod lovgivning, offentlig planlægning, fredninger, servitutter, beskyttelseshensyn i Natura 2000 - områder o.lign. 

Der ydes ikke tilskud til:

  • Eksisterende fred网赌出黑流程spligtige arealer.
  • Arealer, hvor tilplantning er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud.
  • Anlæg af 网赌出黑流程, som ejeren i forvejen over for offentlig myndighed er forpligtet til at anlægge.
  • Tilplantninger til produktion af juletræer, pyntegrønt samt energi网赌出黑流程 og lignende i kort omdrift.
  • Arealer mindre end 2 ha  

Krav til den nye 网赌出黑流程

Den nye 网赌出黑流程 bliver pålagt fred网赌出黑流程spligt. Dette betyder, at 网赌出黑流程rejsningsarealet fremover skal være 网赌出黑流程 og opfylde 网赌出黑流程lovens krav. Dette indebærer bl.a.:

  • Maksimalt 10% af arealet kan drives i kort rotation (fx juletræer og pyntegrønt)
  • Naturområder, såsom søer, moser, heder og enge, må ikke ændres ved opdyrkning, afvanding, tilplantning eller lign. - uanset naturområdets størrelse.

Arealet skal tilplantes med træarter, der er egnede til jordbunden og der skal etableres 网赌出黑流程bryn af løvtræer og buske i kanten af arealet med 网赌出黑流程rejsning.

网赌出黑流程rejsningen skal ske uden anvendelse af pesticider. Det samme gælder gødskning og vildtafværgemidler, men der kan anvendes vildthegn, vækstrør o. lign.

Vandrammedirektivet

Hele landet er opdelt i hovedvandsoplande, der igen er delt i delvandsoplande

I hovedparten af disse delvandsoplande er der fastsat mål for reduktion af kvælstofudledningen. Ordningen for privat 网赌出黑流程rejsning prioriterer 网赌出黑流程tilplantning i disse områder.

Tilskudsordningen giver kun støtte til 网赌出黑流程tilplantning i delvandoplande med målsat kvælstof-reduktion

Plantetallet i 网赌出黑流程rejsninger

Der skal plantes mindst 4.000 levende planter ved løv网赌出黑流程 og i 网赌出黑流程bryn og 2.800 i nåle网赌出黑流程.

Etableringstilskuddet til privat 网赌出黑流程rejsning

Etableringstilskuddet udbetales på én gang efter tilplantning.

Der ydes tilskud til etablering af løv网赌出黑流程, 网赌出黑流程bryn (28.000 kr./ha) og til nåle网赌出黑流程 (12.000 kr./ha).

Særlige miljøhensyn: Der ydes et tillæg i tilskuddet (4.000 kr./ha), såfremt anlægget sker uden forudgående dybdepløjning.

Vildthegn: Der gives et fast tilskud på 15 kr. pr. løbende meter hegn, når der opsættes vildthegn om tilplantningen.

Grundbetalingsordningen kan bevares ved 网赌出黑流程rejsning

Arealer tilplantet med tilskud efter ordningen for privat 网赌出黑流程rejsning har mulighed for at modtage den årlige grundbetaling på ca. 1.500 - 2.200 kr. pr. ha. Der ansøges om grundbetaling hos Landbrugsstyrelsen.

Prioritering

Der foretages en prioritering blandt de indkomne ansøgninger til privat 网赌出黑流程rejsning.

Beliggenhed inden for et delvandområde med fastsat mål for reduktion af kvælstofudledning er en forudsætning for tilskud. På kortet her er det områderne markeret med mørkegrøn farve.

Der prioriteres herefter med faldende vægt: (1) Etablering uden brug af dybdepløjning, (2) høj kvælstoftilbageholdningsevne i området og (3) beliggenhed i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i vandindvindingsoplande. Endeligt kan størrelsen af 网赌出黑流程rejsningsarealet tælle med i prioriteringen.

Ansøgning til privat 网赌出黑流程rejsning

Ansøgningsperioden til privat 网赌出黑流程rejsning offentliggøres normalt først på året. For 2019 er ansøgningsfristen den 20. september. Der ansøges digitalt på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service fra og med den 1. juli.

Bemærk at kommunens sagsbehandling af 网赌出黑流程rejsningsprojektet skal være afsluttet inden ansøgningen.

Skattemæssige forhold

De udbetalte tilskud til privat 网赌出黑流程rejsning er skattepligtig indkomst. Udgifter til 网赌出黑流程rejsningen kan fradrages med indtil 20% årligt. Hvis udgifterne til 网赌出黑流程rejsningen ikke overstiger 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, kan beløbet dog fradrages straks i det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Skattefradrag forudsætter dog, at bedriften ikke betragtes som hobby - virksomhed.

Torsten Hansen, 网赌出黑流程rider, 网赌出黑流程dyrkernes Sekretariat. Revideret juli 2019. 

网赌出黑流程

mqh9t6k.jps8.cn| mqh9t6k.911aa.cn| mqh9t6k.zibo-china.cn| mqh9t6k.dq81.cn| mqh9t6k.sz2000.cn| nqh9t6k.oshuang.cn|