上峰水泥又要“大手笔”跨界投资半导体、芯片? |北京多家影城期待营业:一直在准备,基本工作已就绪 |华谊兄弟:拟与招行、招银金融开展投贷联动影视剧项目融资合作 |首起!荷兰证实新冠病毒动物传人传播链 |中国竞彩网瑞典超情报:索尔纳近4客场不胜 交锋占优 |调控结束部分城市房价上涨势头 业内:房贷利率政策仍会宽松 |国常会重磅部署新型消费:建设5G商圈、千兆城市 推广在线教育等 |威马与百度合作 明年新车可实现特定场景下L4级无人驾驶 |大连圣亚暴力冲突现场 传来收割机的轰鸣声 |文国栋升副部 曾是全省最年轻县委书记 |小米股价回归,是解套还是起飞 |浙江出首富 |他调动到哪里就贪腐到哪里:送钱的人在包厢外排队 |女租客屋内现偷拍摄像头 警方通报:已传唤涉事房东 |小姨妈09日篮球赛事推荐:飞马VS风暴大分可期 |

Natura 2000 i 网赌出黑流程en

Godt 10% af det danske 网赌出黑流程areal er udpeget som Natura 2000-områder – og dermed pålagt en forøget naturbeskyttelse.
Som 网赌出黑流程ejer er det i første omgang væsentligt at vide, om 网赌出黑流程en er omfattet af Natura 2000. Og hvis 网赌出黑流程en ligger i et Natura 2000-område, er det vigtigt at være bekendt med pligten til at anmelde en række driftstiltag.

Hvad er Natura 2000?

Natura 2000 er et EU-netværk af beskyttede naturområder.

Områderne er på basis af EU-direktiver udpegede for at bevare og beskytte en række naturtyper og dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske i Europa.

Der er udpeget godt 250 danske Natura 2000-områder, som dækker knapt 1/10 af det danske landareal – samt en betydelig del af havarealet. De udpegede 网赌出黑流程områder udgør 13 % af det samlede danske 网赌出黑流程areal.

Hvilke arter og naturtyper er beskyttede?

En række 网赌出黑流程naturtyper samt en række dyre- og plantearter med tilknytning til 网赌出黑流程 søges beskyttet i de 网赌出黑流程bevoksede dele af Natura 2000-områderne.

Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan der sikres en forbedring af de vigtigste naturområder. Der er udarbejdet naturplaner for alle Natura 2000-områder, og hver plan er en kogebog for, hvordan man her skal beskytte og forbedre naturværdierne.

Natura 2000-网赌出黑流程handleplanerne fastlægger rammerne for naturbeskyttelsen af 网赌出黑流程ene i Natura 2000-områderne.

Hvorvidt en bestemt 网赌出黑流程 er omfattet af Natura 2000-beskyttelsen, kan fx ses på Danmarks Miljøportal (www.arealinfo.dk). Natura 2000-områder er på billedet herunder angivet med en krydsskravering.

 

Målet er at beskytte de særligt udpegede arter og naturtyper, der findes i 网赌出黑流程ene.

Med 网赌出黑流程handleplanerne skal 10 forskellige 网赌出黑流程naturtyper beskyttes. Der drejer sig bl.a. om en række bøge- og ege网赌出黑流程e samt et par ”våde” 网赌出黑流程typer (de beskyttede 网赌出黑流程naturtyper ses i boksen nedenfor).

I nogle områder vil der også være behov for en særlig indsats for en række dyre- og plantearter (en liste over beskyttede arter med særlig relation til 网赌出黑流程 kan ligeledes ses i boksen).

De beskyttede naturtyper er udpegede og udgør i de private 网赌出黑流程e i alt ca. 10.000 ha. Udpegningen kan som regel findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Udbredelsen af de beskyttede dyre- op plantearter er kun udpeget i et yderst begrænset omfang.

Hvad indebærer anmeldepligten?

Den enkelte private 网赌出黑流程ejer har ikke pligt til af egen drift at følge af Natura-planerne. Men myndighederne skal sikre, at planerne følges i de private 网赌出黑流程e.

Som privat网赌出黑流程ejer i et Natura 2000-område har man derfor en pligt til at informere myndighederne, såfremt man påtænker at iværksætte visse aktiviteter i 网赌出黑流程en. Myndigheden skal nu inden for 4 uger meddele, såfremt den påtænkte aktivitet forventes at stride mod Natura 2000-beskyttelsen – ellers kan man blot gå i gang.

For fred网赌出黑流程pligtige arealer skal flg. aktiviteter anmeldes til Miljøstyrelsen:

·       Renafdrift af løv网赌出黑流程

·       Plantning i løv网赌出黑流程

·       Fremme af nåletræer i løv网赌出黑流程

·       Nyetablering af intensiv pyntegrøntproduktion, juletræer mv., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider)

·       Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, 网赌出黑流程veje, liggepladser mv.)

·       Ændringer i afvandingsforholdene


For ikke-fred网赌出黑流程e gælder en nogenlunde tilsvarende liste for de 网赌出黑流程bevoksede arealer, men her skal anmeldelsen foretages til kommunen.

Anmeldelse er lovpligtig og undladelse kan straffes med bøde – også selv om den planlagte aktivitet ikke strider mod Natura 2000-beskyttelsen.

Hvad omfatter beskyttelsen?

Myndigheden skal, såfremt den ansøgte aktivitet skønnes at stride mod Natura 2000-planen for det pågældende område, sikre at driften er i overensstemmelse med den ønskede beskyttelse.

Dette kan ske enten ved at ejeren indgår i en frivillig aftale eller ved et decideret pålæg.

Såfremt ejeren vælger at indgå en aftale med myndigheden om driften i området, kan denne suppleres med tilskud til en række tiltag. Tilskud udbetales typisk over en årrække – i helt op til 20 år.

Du kan læse mere om tilskudsordningen i faktablad nr. 1.2.5 ”Tilskud til sikring af værdifuld natur i 网赌出黑流程en”.

Såfremt lodsejeren fravælger en egentlig aftale om driften, kan myndigheden pålægge en bestemt drift i området, der flugter med Natura 2000-planen og -handleplanen. Et pålæg skal følges op med en erstatning, som skal kompensere 网赌出黑流程ejerens økonomiske tab ved rådighedsindskrænkningen.

Tilskudsordningen er administrativ tung – især hvis der er tale om relativt få og små arealer. I tilskudsordningen er forpligtigelsen for nogle tiltag indskrænket til en årrække.

Erstatning som følge af et pålæg vil indebære, at kompensationen udbetales på én gang og ofte med mere lempelig beskatning end ved tilskud. Erstatningsudmåling kan dog være en langvarig proces.

Ved pålæg er rådighedsindskrænkningen varig.

Hvor kan du få yderligere information og rådgivning?

Du kan finde mere information om Natura 2000 på en række hjemmesider (fx hos Miljøstyrelsen, Dansk 网赌出黑流程forening og 网赌出黑流程dyrkerne).

Du kan få rådgivning om Natura 2000 hos 网赌出黑流程dyrkerne.

Desuden yder Dansk 网赌出黑流程forening gratis rådgivning om Natura 2000 til alle ejere af fred网赌出黑流程spligtige arealer beliggende i de udpegede områder.

网赌出黑流程

mqhc9wv.q734.cn| mqhc9wv.sdhzylx.cn| mqhc9wv.mm78.cn| mqhc9wv.g7021.cn| mqhc9wv.c56734.cn| nqhc9wv.oshuang.cn|