7种跑步方法 这样训练才能收效更多 |矫正“谁死伤谁有理” 正当防卫认定新规来了 |[新浪彩票]唐龙排列三第20197期:看好奇号再出 |字节跳动回应收购支付牌照:将有利于提升用户体验 |[新浪彩票]许老六双色球第20064期:看好大号蓝球 |耀才植耀辉:高盛季绩佳美股造好 中芯成今日焦点 |浙江一山上发现两具女尸 嫌疑人对图财杀人供认不讳 |华为高管参加公司培训需要自费:不想进步就算了,还能省点钱 |英皇证券:恒指酝酿向上突破时机 盈喜股炒作重临 |银保监会:交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元 |[新浪彩票]李太阳排列三第20197期:看好大号走热 |爱库存回应唯品会抵制:强迫商家“二选一” |女童就医浑身是伤 村支书:其母不爱工作常打孩子 |廖国勋任天津市副市长、代理市长 |特朗普称对中美下阶段贸易谈判“没兴趣” 外交部回应 |

Kombineret aflægning af gavntræ og flis ved afdrift i nåletræ

Ved afdrift af hugstmodne nåletræsbevoksninger med 网赌出黑流程ningsmaskine, laves der ofte en kombineret aflægning, hvor der aflægges henholdsvis gavntræ af bunden af stammerne og flis af toppen. Typisk apteres gavntræet ved en topdiameter på 12-15 cm og effekter såsom cellulose- og energitræ erstattes af flistoppe.

Hvornår den ene løsning er bedre end den anden - afhænger af planerne for kulturarealet, arealstørrelse og priser på de enkelte sortimenter. I det nedenstående beskrives konkrete overvejelser, samt fordele og ulemper ved en kombineret løsning. Hvis du vil vide mere om praktikken i 网赌出黑流程ningen, så se her.

God flis eller hurtig kulturstart

Toppene bør ligge over en sommer på arealet og tørre inden flishugst. Træet tørrer bedst, når det er spredt ud over arealet, da lys og luft kan komme til. På den måde får du den bedste salgsvare og hermed afregning, når flisen hugges og sælges.

Når træet for lov at tørre på arealet vil de næringsstoffer, der er i nålene, blive på 网赌出黑流程bunden. Det er mest relevant på næringsfattige arealer. Se nedenstående figur vedrørende indhold af næringsstofferne N, P, K & Ca i de forskellige dele af et rødgrantræ. Figuren er hentet fra en artikel om flis og bæredygtighed udgivet af Videncenter for halm- og flisfyring. 

En væsentlig andel af næringsstofferne er bundet i gren- og nålemassen (Figur fra Træ til energiformål).
En væsentlig andel af næringsstofferne er bundet i gren- og nålemassen (Figur fra Træ til energiformål).

Vælger du alligevel at køre toppe og hugstaffald ud, i forbindelse med udkørsel af gavntræet, fås produktet 'GROT', som er en forkortelse af grene og toppe. Typisk vil GROT være et dårligere flisprodukt. Det skyldes at en stor del af nålene bliver blandet med flisen og vandindholdet er større.

Efter hugning af flis fra GROT stakken er der en del grenaffald på huggepladsen.
Efter hugning af flis fra GROT stakken er der en del grenaffald på huggepladsen.
GROT flis er ringere flis pga den høje andel af nåle og vand.
GROT flis er ringere flis pga den høje andel af nåle og vand.

Mange varmeværker vil ikke modtage GROT, da det høje vandindhold, gør det vanskeligt at skabe en ordentlig forbrænding og det fremmer tæringen af visse typer kedler. GROT har ligeledes en meget høj askeandel efter afbrænding.

Fordelen ved at køre flisen (GROT) ud med det samme er at kulturarealet kan bearbejdes og tilplantes umiddelbart efter 网赌出黑流程ningen er afsluttet.

Når en meget stor del af hugstaffaldet fjernes ved flishugst, så letter det naturligvis den efterfølgende genplantning af kulturarealet. Efter flishugning, vil det meste af hugstaffaldet være samlet i baner, hvor 网赌出黑流程ningsmaskinen har kørt. Hér skal du være ekstra omhyggelig, når der grenknuses eller ryddes kvas til afbrænding.

Efterfølgende bearbejdning af arealet bliver billigere efter en kombineret løsning, her grenknusning
Efterfølgende bearbejdning af arealet bliver billigere efter en kombineret løsning, her grenknusning

Hvis bevoksningen er meget åben inden 网赌出黑流程ning, kommer der meget lys til bunden og der er basis for en opblomstring af ukrudt efter 网赌出黑流程ningen. Du kan overveje at tågesprøjte 网赌出黑流程bunden med Roundup, så 网赌出黑流程bunden er så ren som mulig, inden 网赌出黑流程ning. Herved undgår du at ukrudtet udvikler sig til et problem, mens træet tørrer på arealet og senere i den efterfølgende kultur.

Har du et lille 网赌出黑流程ningsprojekt vil det ofte være en dyr løsning, at kombinere aflægningen, da opstartsomkostninger ved flishugning vil belaste projektet. Hér bør du oparbejde toppene til cellulosetræ og/eller energitræ.

Fordele ved kombineret aflægning af gavntræ og flis

  • Næringsstofferne fra nålene bliver på arealet, hvis tørring foretages på arealet.
  • Udnyttelsesgraden og hermed den samlede vedmasse øges.
  • Du får betaling for grene og toppe, som i mange tilfælde ellers blot vil være hugstaffald.
  • Udgifter til grenknusning og klargøring af kulturarealet mindskes
  • Ved gentilplantning med nål, vil den beskedne mængde af hugstaffald også medføre færre problemer med snudebiller i den nye kultur.
  • Krumme træer og grove toppe udnyttes også

Ulemper ved kombineret aflægning af gavntræ og flis

 

  • Når toppene skal ligge på kulturarealet og tørre efter 网赌出黑流程ning, så 'mistes' der en vækstsæson.
  • Når arealet ligger brak i en vækstsæson, kan ukrudtet nå at udvikle sig på det kommende kulturareal. Dvs. øget udgifter til efterfølgende ukrudtsbekæmpelse.
  • Opstartsomkostninger til flishugning, kræver et projekt af en vis størrelse

Konklusion

Den kombinerede løsning giver en rigtig god rydning af areal, så omkostningerne til efterfølgende kulturetablering mindskes. Dertil kommer at udnyttelsesgraden og den samlede volumen forbedres. Den bedste flisafregning opnås når flistræet tørrer på arealet, hvilket medfører en 'mistet' vækstsæson i den nye kultur.

Kombineret 网赌出黑流程ning og aflægning til flis er et godt økonomisk alternativ til 'traditionel afdrift', hvor der ikke laves flis. Den gode økonomi afhænger af størrelsen på det endelige flisprojekt på ejendommen. Her er det naturligvis oplagt at få tyndet øvrige bevoksninger, indlagt spor til kommende tyndinger og vurdere om der er læhegn, der skal tyndes på ejendommen.

Husk at der kan der være naboejendomme, der trænger til at blive tyndet, så der er mulighed for at mindske opstartsomkostningerne,- tag en snak med din 网赌出黑流程foged og/eller nabo. Din 网赌出黑流程foged kender desuden til andre projekter i området og ved således om maskinerne allerede er i nabolaget.

Flis i ranker tørrer bedst og efterlader flest næringsstoffer på arealet.
Flis i ranker tørrer bedst og efterlader flest næringsstoffer på arealet.
Hvis toppene efterlades i bunker på arealet tørrer de dårligere end hvis de ligger i ranker.
Hvis toppene efterlades i bunker på arealet tørrer de dårligere end hvis de ligger i ranker.

VidenCenter Flis 30.09.2013

网赌出黑流程

mqheymw.lanyunwo.cn| mqheymw.gzbj8888.cn| mqheymw.syxnt.cn| mqheymw.jkbxwbz.cn| mqheymw.mailc.cn| nqheymw.oshuang.cn|