东吴证券:国产数据库迎来最好时代 行业信创迈出重要一步 |国常会:打通制约经济增长的消费堵点 更大释放内需 |习近平将同德国、欧盟领导人共同举行会晤 |高盛:中国生物制药目标价11.6港元 维持买入评级 |浙商期货:煤制供应回升下 MEG尝试做空 |印度数十名儿童排队被喂烈酒 村民称可预防新冠肺炎 |阿斯利康疫苗被迫暂停实验 康泰生物:不影响与阿斯利康合作的推进 |传LG将推出超轻AR眼镜 2021年正式上市 |银行机构微博影响力哪家强?平安银行无缘前十 |广东官方回应村民门口建墓地:墓地先有 房子是后起的 |宗校立:美元被迫式走高 且看能持续多久 |巨丰投顾:利空致大盘二次探底 军工板块逆流而上 |美“实体清单”再扩容 华大基因欧菲光等陆续回应 |华宝国际升逾9% 创52周新高 |4个月外资狂买2万亿:中国国债成新“避风港” |

Hvornår skal træet 网赌出黑流程es

Hvornår er det økonomisk optimale tidspunkt at 网赌出黑流程e på?

Markedet for råtræ er i dag meget internationalt, der er ingen markedsordninger, og priserne kan svinge betydeligt indenfor forholdsvis korte tidsintervaller.

网赌出黑流程ningsprisen derimod er forholdsvis stabil, og derfor vil selv mindre prisforøgelser på råtræet være mærkbare på slutresultatet af en 网赌出黑流程ning. Snakker vi afdrifter, så kommer der en efterfølgende kulturomkostning, som også er ret stabil. Det understreger yderligere, hvilken effekt salgsprisen på træet har for bundlinjen.

Tyndinger, som jo er en del af bevoksningsplejen, bør som udgangspunkt foretages, når behovet er der. Det kan være risikabelt for den fremtidige stabilitet i bevoksningen, hvis tyndingstidspunktet bliver udsat for længe.

Stormfald er en hyppig årsag til store tvangshugster med deraf følgende fald i råtræ-priser. Foto: Jesper Just Nielsen
Stormfald er en hyppig årsag til store tvangshugster med deraf følgende fald i råtræ-priser.

Afdrifter kan derimod lægges på de tidspunkter, hvor man mener priserne er i top. Der er selvfølgelig faktorer, som gør, at man ikke selv er herre over tidspunktet, såsom stabilitet, skadedyrsangreb, rådangreb mv., og der skal også tages hugstfølgemæssige hensyn. Men i det omfang bevoksningen er stabil og hugstmoden, så kan tidspunktet for afdrift planlægges efter konjunkturerne.

Stormene i 1981, 1999 og 2005 gav et prisdyk. Udviklingen fra lavpunktet i sommeren 2009 og frem til nu viser en stigning i prisen på ca. 50%.
Stormene i 1981, 1999 og 2005 gav et prisdyk

Dette har været praktiseret med de sidste par års store nåletræshugst i det gunstige marked, der kommer efter nogle år med generelt lave priser.

I løvtræet er der, pga. den større bevoksningsstabilitet, bedre muligheder for at skyde 网赌出黑流程ningstidspunktet. Et godt eksempel på det er bøgekævler, som faldt drastisk i pris efter stormen i 99 og sidenhen har været "fastfrosset" på et lavere niveau. Det har bevirket en stor tilbageholdenhed fra 网赌出黑流程ejerne, og statistikkerne viser da også en faldende bøgehugst i perioden 1999 – 2010.

Bøgehugsten har altså ikke været påvirket i samme grad som nåletræet af tvangshugst, men er snarere styret af eksempelvis hensyn til påbegyndt selvforyngelse eller udviklingen af rødmarv, som jo på længere sigt kan bevirke stort fald i gennemsnitsprisen.

Faktorer der påvirker hugsttidspunkt

  • Stigende råtræpriser
  • Bevoksningens modenhed
  • Tvangshugst (storm/skadedyr)
  • Hensyn til foryngelse
  • Hensyn til hugstfølge

 

Aflægning af det 网赌出黑流程ede træ

En del af planlægningen ved 网赌出黑流程ning af råtræ er valget af effekter, som træet skal aflægges i. Valget er af stor betydning for nettoresultatet af 网赌出黑流程ningen og bør således ofres opmærksomhed.

Aflægning af nåletræ

For nåletræet er de typiske effekter langtømmer, korttømmer og emballagetræ på varierende længder, samt cellulose-/energitræ og flistop. Er der mulighed for at aflægge stort langtømmer, vil det oftest være den mest fordelagtige løsning, idet man typisk får den øverste halvdel af tømmerstokken bedre betalt end ved aflægning i afkortet træ.

Markedet for uafkortet tømmer varierer, men der er p.t. god afsætning af stort langtømmer til Tyskland. Foto: Jesper Just Nielsen
Markedet for uafkortet tømmer varierer, men der er p.t. god afsætning af stort langtømmer til Tyskland

Aflægges korttømmer-effekt fra bunden, vil man typisk vælge to effekttyper, en lang og en lidt kortere, for at udnytte træet bedst muligt. Prisen er stigende med øget længde og diameter på effektet. Korttømmer aflægges typisk med en mindstediameter i top på 12 cm. Øges denne diameter til eksempelvis 14 cm, stiger prisen på effektet med ca. 20 kr./m3.

Det effekt, der aflægges efter korttømmeret, vil typisk være cellulose/energitræ. Er der tale om afdrift, kan der også aflægges hele topender til flisning. Denne model giver den fordel, at arealet stort set er ryddet for kvas, når topenderne er fliset, desuden udnyttes en større andel af træet. Denne model indebærer dog, at der skal være tale om et let tilgængeligt areal og en vis arealstørrelse for, at det er rentabelt.

Faktorer der påvirker valg af aflægning

  • Hugstdiameter
  • Prisspænd mellem de forskellige effekter
  • Hugstmængde
  • Bevoksningshensyn

Aflægges der i en nåletræs网赌出黑流程ning mere end 4 effekter, så stiger oparbejdningsprisen typisk med ca. 5 kr./m3 for hele 网赌出黑流程ningen. Man skal altså ikke forfalde til at forsøge at optimere aflægningen til det yderste ved at aflægge 5-6 korttræs-effekter. Som tommelfingerregel skal der minimum være 20 m3 af et effekt, hvilket i sig selv begrænser antallet af effekter i en 网赌出黑流程ning.

Aflægning af løvtræ

I løvtræ vil valget være mellem plankekævler, gulvtræ, brænde og flistop. Her er træarten ret afgørende for den optimale aflægning. I eksempelvis kvalitativt dårlig bøg er prisspændet mellem kævler af c-kvalitet og brænde ret lille i øjeblikket pga. det gode brændemarked. For stor bøg i pæn kvalitet vil der derimod være en forskel på ca. 35-40%.

For træarter som eg og ær vil der være meget at hente i en korrekt aflægning. Kappes en stor ær-kævle over 50 cm eksempelvis i gulvtræ, kan det betyde et værditab på 75%. Her er det selvsagt af stor vigtighed, at man har aftalt aflægning med sin 网赌出黑流程foged inden 网赌出黑流程ning.

Egekævler i stor dimension og aflagt på faldende længde. Foto: Jesper Nørgaard Petersen
Egekævler i stor dimension og aflagt på faldende længde.

Grænsen for den dimension, der er fordelagtig at lægge i kævle fremfor brænde, er typisk konjunkturafhængig. I et godt marked flyttes diameter-grænsen nedad, ved dårlig efterspørgsel foretrækkes typisk større dimensioneret træ, og mere træ kommer over i brændestakken.

Eksempel:

Hvis en afdrift giver 450 m3 træ vil en merpris på 75 kr./m3 (30%) kunne give et resultat som er godt 70% bedre.

Gennemsnitspris250 kr./m3325 kr./m3
网赌出黑流程ningsindtægt112.500146.250
Hugstomkostning40.50040.500
Kulturomkostning25.00025.000
Resultat47.00080.750

Aflægges der flistop i forbindelse med løvtræs网赌出黑流程ningen, vil den aktuelle brændepris kontra flispris være afgørende for, hvilken diameter der kappes ved. Desuden vil præstationen ved flishugning stige med stigende diameter, og derfor også ligge til grund for aflægningsdiameter.

网赌出黑流程

mqhdgu4.gaoyidian.cn| mqhdgu4.sybxzc.cn| mqhdgu4.s8586.cn| mqhdgu4.0592zpw.cn| mqhdgu4.shoujiblog.cn| nqhdgu4.oshuang.cn|