[新浪彩票]梁公子大乐透093期预测:前区三区比2-2-1 |全球新冠死亡病例超96万例 美国近一周疫情再度恶化 |斯特拉斯堡赛斯蒂芬斯送11个双误 今年第8次一轮游 |小姨妈22日足球赛事推荐:克拉斯诺主场取胜 |麦格理:首予洛阳钼业跑赢大市评级 目标价3.6港元 |印度新增确诊病例超7.5万例 累计确诊逾556万例 |外交部:将奥运会政治化有违奥林匹克宪章精神 |快讯:沪深两市成交额突破5000亿 |百瑞赢:指数大起大落 券商孤掌难鸣 |中国石油化工股份公布李勇辞任非执行董事职务 |英国政府就业扶持计划总开支已超500亿英镑 |新京报:男子直播性侵初中女生?法不纵恶! |为什么中国高铁上硬币能屹立不倒?答案:基建狂魔强迫症 |罕见!21世纪仅出现4次,你即将见证第二次... |两部委:做好"两节"期间粮油市场保供稳价等有关工作 |

网赌出黑流程typer - løvtræ

Løvtræarterne med størst betydning for dansk 网赌出黑流程brug er bøg, eg, ask og ær. En række andre løvtræarter kan dog anvendes – enten som dominerende træart i bevoksninger eller som indblandingsart.

Artiklen her beskriver nogle enkelte af disse træarter, nemlig birk, rødel, fuglekirsebær og lind. Du kan her læse om, hvilke krav disse træarter stiller til klima og jordbund samt om nogle mulige driftsformer, hvor disse træarter kan indgå.

Birk

De to birkearter (vortebirk og dunbirk) er begge naturligt forekommende i Danmark. Vortebirken forekommer i de fleste egne, mens dunbirken fortrinsvis vokser i moser og er hyppig i Nord- og Midtjylland samt i Nordsjælland. I 网赌出黑流程bruget har selvsået birk i kulturer været anset som "ukrudt", som er blevet bekæmpet.

Birken er den mest udprægede pioner af vore træarter. Med rigeligt lys selvsår den sig ofte yderst villigt, men den naturlige foryngelse kan være uberegnelig. Birken er tørketolerant og skades sjældent af frost, men dunbirken bides gerne af råvildtet.

Birken kan vokse på alle jorder fra de mest næringsfattige og tørre til næringsrige og våde (grundvandspåvirkede) lokaliteter.

De to arter har forskellige krav til jordbundsforholdene. Mens vortebirken trives bedre på den tørre og sandede højbund, så foretrækker dunbirken den våde bund (tørvelokaliteter).

Ren birk - Birk med 网赌出黑流程fyr og gran

Denne 网赌出黑流程type er egnet på næringsfattige jorder med højtstående grundvand. 网赌出黑流程udviklingstypen vil også kunne udvikle sig tilfredsstillende på næringsrige tørvejorder.

网赌出黑流程typen domineres af birk i større eller mindre ensaldrende flader, evt. med spredt indblanding (enkelttræ eller grupper) af især rødgran, sitkagran, 网赌出黑流程fyr og rødel.

Birken forynges ved selvforyngelse i større flader, herunder renafdrifter op til 0,5 ha evt. sammen med rødel og 网赌出黑流程fyr. Rødgran og sitkagran kan selvsås under etableret birk.

网赌出黑流程typen har en meget begrænset produktiv værdi (brænde/flis), men kan have en del biologiske og æstetiske værdier.

Rødel

Rødel er en hjemmehørende træart i de fleste egne af Danmark.

Rødel er en typisk pionerart med et højt lyskrav – især i ungdommen. Rødellen skades sjældent af frost, bides sjældent af vildtet, men er meget vandkrævende og bliver kun gammel, hvis den har kontakt til grundvand.

Skovbæk. Foto: Jens Elm Sørensen

Rødellen foretrækker humusprægede jorder langs vandløb og i permanente vådområder, men den vokser ikke på højmoser. Næringskravene er lavere end hos ask. Rødellen kan selv binde kvælstof fra luften og derved forbedre næringsfattige lokaliteter.

På tørre og fattige lokaliteter dør rødel oftest allerede 20-30 års alderen. Men også på disse jorder kan den anvendes som ammetræ.

Ren rødel

På jorder med permanent højt grundvandstand er den rene elle网赌出黑流程 en naturnær mulighed. Ikke mange andre træarter kan trives her. Selvsåning er usikker, men rødel kan ofte forynges ved stødskud. Da rødellen kræver meget lys til foryngelse, skal denne ske i flader, og der opnås ikke en aldersvariation i fladen.

En speciel form for drift af ellesumpen er stævningsdrift (læs mere i artiklen Særlige driftsformer).

Rødel i blanding med ask

Blandings网赌出黑流程en af rødel og ask er beskrevet i artiklen Ask- og ær-dominerede 网赌出黑流程typer.

Fuglekirsebær

Fuglekirsebær forekommer naturligt i mange egne af Danmark, mest sporadisk, men er almindelig på Bornholm. Den er dog sjælden vest for israndslinien.

Fuglekirsebær er en udpræget lystræart med en hurtig ungdomsvækst. Den skades sjældent af frost og er relativ tørketolerant. Fuglekirsebær selvsår sig villigt og trives bedst på varme lokaliteter.

Fuglekirsebær forynger sig og trives udmærket på tørre, ikke for fattige lokaliteter, men produktionen her er lav. For at sikre en god vækst kræver den en dybgrundet jord med god vandforsyning og middel til god næringsstofforsyning. Den tåler ikke tunge vandlidende jorder.

Erfaringerne med dyrkning af fuglekirsebær i Danmark er begrænsede. Fuglekirsebær er nok mest velegnet som indblandingstræ, mens det er usikkert, om den trives i renbestand.

Lind

Linden (småbladet lind) er naturlig i Danmark, men den optræder kun sporadisk, hovedsageligt i de sydlige del af landet.

Linden er en skyggetræart. På trods af et relativt tidligt udspring er den tolerant overfor sen forårsfrost. Den er desuden meget tørketolerant.

Den selvsår sig generelt dårligt i Danmark. Frømodningen er dårlig i de kølige danske somre.

Lind kan vokse på mange jordtyper, men har den bedste udvikling på jorder med god vand- og næringsstofforsyning. Den er velegnet på svær lerjord og dårligt drænede lokaliteter, men egner sig ikke på tørvejord.

Linden er nok mest egnet som indblandingstræart, men en fremtrædende rolle i en naturnær 网赌出黑流程drift med selvforyngelser synes vanskelig pga. lindens dårlige frømodning.

Juni 2016

Videncenter 网赌出黑流程dyrkning

网赌出黑流程

mqhf2h6.sgcpg.cn| mqhf2h6.lltour.cn| mqhf2h6.q724.cn| mqhf2h6.wuyachuanshuo.cn| mqhf2h6.i2071.cn| nqhf2h6.oshuang.cn|