高考693分,她却放弃北大!这句话被网友狂赞 |张国厚任中国华电董事、党组副书记 |报告:宠物护理美容月薪破万 垃圾分类员、保洁等涨薪较快 |金瑞期货:内外需共振架高铜价 但逆风犹存 |丹麦新增新冠肺炎确诊病例40例 累计13302例 |德国称不排除暂停“北溪-2”项目建设 俄方回应 |科创板投资正当时:科创50指数将问世 基金加速布局 |A股打新7大真相之七:流通股和融资仓算市值,限售股和基金等不算 |安徽六安13个村庄被淹续:两失联人员系叔侄 已遇难 |英媒:印度猴群杀人,母亲与4个孩子遇难 |特斯拉史上最大单日跌幅:暴跌21%市值一天蒸发820亿美元 |相同盘口:爱媛FC平手盘全输 鹿岛一球盘难胜 |侠客岛:一周4次抵近广东沿海 美军侦察机想干什么? |维特尔为何还没有做出明年的选择:因为两件事 |莫以“自愿”做挡箭牌!西贝“715”真的不违法? |

Rødgran og sitkadominerede 网赌出黑流程typer

Artiklen beskriver de rødgran- og sitkadominerede 网赌出黑流程typer. Du kan her læse om, hvilke krav rødgranen og sitkaen stiller til klima og jordbund samt om nogle mulige driftsformer, hvor én af de to træarter er dominerende.

Renafdrift med rødgran

Rødgran

Rødgranen er ikke naturlig i Danmark. Rødgranen er en af vores vigtigste træarter i dagens 网赌出黑流程brug, men er relativt dårligt tilpasset det danske klima og viser da også svækkelser i perioder med milde vintre og sommertørke. Desuden er den i ensaldrende renbestande ikke robust mod stormfald og dens naturlige foryngelse er usikker.

At rødgranen alligevel er blevet den mest udbredte træart i dansk 网赌出黑流程brug skyldes faktorer som høj vækst, evne til at gro på mange jordtyper, produktion af kvalitetstømmer samt stor kultursikkerhed.

Rødgranen vil pga. dyrkningsproblemerne kun få en mindre rolle i det helt naturnære 网赌出黑流程brug, men i praksis vil rødgranen nok også fremover have en vis plads i dansk 网赌出黑流程brug.

Rødgran er relativt nøjsom mht. næringsstoffer, men den har et stort vandbehov og bør undgås på meget tørre jorde. På de meget lerede, vandlidende jorder kan rødgranen allerede fra 30-35-års alderen efter tørkeår rammes af den såkaldte "ø-syge" med tidlig vækststagnation og efterfølgende bevoksningsopløsning.

Rødgranen er ellers yderst robust i kulturfasen ved tilplantninger, den skades her sjældent af frost og er ikke specielt efterstræbt af vildtet.

Rødgranen er dog følsom over for sommertørke samt udtørringsskader pga. vind og salt. Den er desuden stormfølsom, og eksponerede rande er ustabile.

Sitka

Sitkaen stammer fra det nordvestlige Amerika. I Danmark har sitkagranen været brugt i 网赌出黑流程bruget i ca. 100 år og dens brug har været stigende i de senere årtier.

Sitkagran udvikler sig godt på et bredt spektrum af lokaliteter. Den vokser bedre end rødgran på tørre, fattige lokaliteter og er desuden tolerant overfor saltnedslag. Den klarer sig bedre end rødgran på jorder med relativ høj grundvandstand, men på de meget våde jorder er der betydelig stormfaldsrisiko.

Sitkagran er tilpasset et klima med milde vintre og kølige somre, altså krav, som i vid udstrækning passer til det danske klima. Den er desuden tilpasset fugtig og saltholdig luft, hvilket gør den specielt egnet i klit网赌出黑流程bruget.

Generelt er sitkagranen dog ikke særlig stabil i Danmark. Den kan det ene år synes sund og vækstkraftig for få år efter helt at gå i opløsning, formentlig pga. svækkelse efter sommertørke.

Sitkagran kan tåle almindeligt vindslid, men vælter alligevel let i storm. På udsatte lokaliteter skades den i kulturstadiet ofte af frost (forårsfrost og tidlig efterårsfrost). Sitka er ikke efterstræbt af vildtet.

Ren rødgran og ren sitkagran

Rødgranen eller sitkagranen kan under danske forhold kun vanskeligt drives som uensaldrende bevoksninger med selvforyngelser. Hertil er problemerne med følsomhed over for stormfald samt begrænset villighed til selvforyngelse for store.

De rene granbevoksninger vil derfor også fremover domineres af ensaldrende bevoksninger, der forynges ved tilplantning efter renafdrift. Altså en fortsat plantagedrift med de tilhørende risici for stormfald.

Ensaldrende granbevoksninger kan gøres mere naturvenlige ved at tillade indblandinger (fx ved at undlade at bekæmpe al birkeopvækst i kulturfasen) eller ved at efterlade nogle evt. indblandede robuste træer (fx løvtræer eller 网赌出黑流程fyr) og døde træer i forbindelse med renafdrift.

Gran med bøg og ær

Denne 网赌出黑流程type hører typisk til på de sandede dele af morænejordene, men kan også anvendes på de bedre hede- og bakkeølokaliteter. 网赌出黑流程typen udvikler sig bedst på dybgrundede jorder.

Rødgran med bøg og ær. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær 网赌出黑流程drift' (2005)

网赌出黑流程typen er en nåletræsdomineret bland网赌出黑流程 og med gruppevis aldersvariation. Mindst to af arterne rødgran, sitkagran, ædelgran, douglasgran og lærk forekommer som bestandsdannende arter. Bøgen findes især i under- og mellemetagen, men andre indblandingsarter (fx ær, birk, 网赌出黑流程fyr) findes i mindre grupper eller flader. Foryngelse sker i grupper.

网赌出黑流程udviklingstypen har et godt potentiale for produktion af kvalitetsnåletræ. Samtidig vil der være en større biologisk mangfoldighed her end i de rene granbevoksninger.

Sitka med fyr og løvtræ

网赌出黑流程typen er specielt velegnet til områder med saltnedslag og vindpåvirkning (typisk langs Vesterhavet) på de lettere og relativt tørre jorder.

网赌出黑流程typen består af sitkagran med kraftig indblanding af fx ædelgran, 网赌出黑流程fyr eller lærk i grupper (eller mindre flader) med spredt indblanding af løvtræarter( fx birk, eg, røn, asp og bøg). Foryngelsen sker i huller eller flader (op til ca. ½ ha).

网赌出黑流程udviklingstypen har potentiale for produktion af tømmer af hovedsageligt sitkagran, suppleret med store mængder af lavkvalitetstræ til flis.

Sitka med fyr og løvtræ. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær 网赌出黑流程drift' (2005)

Juni 2016

Videncenter 网赌出黑流程dyrkning.

网赌出黑流程

mqhcctw.e3963.cn| mqhcctw.tczww.cn| mqhcctw.nuliao.cn| mqhcctw.myqiji.cn| mqhcctw.kslab.cn| nqhcctw.oshuang.cn|