江苏省水利厅发布淮河洪水蓝色预警 |东方雨虹硬核进阶,揭示中国民营企业内在成长逻辑 |疫情以来首笔重大能源并购:雪佛龙50亿美元购诺贝尔 |苹果将从9月中旬开始生产5G版iPhone |安信证券:绘跨境电商全景 掘金产业链机遇 |国民党主席拍板 王金平将率团参加第12届海峡论坛 |蓝思科技被曝高管贪腐:董事长助理收受供应商550余万 |浙大一学生犯强奸罪获缓刑一年半 学校将其留校察看 |北京国际电影节将于八月下旬举办 |多城市长租市场频“爆雷” 房东和租客要提高警惕啦! |22省份签署养老金委托投资合同 累计到账9482亿元 |中粮期货 试错交易:7月20日市场观察 |我的跑步人生——跑过百公里 |特朗普或质疑大选结果?美媒称不奇怪:4年前他也这样 |挪威公司Adevinta以近90亿美元收购eBay分类广告部门 |

Den egedominerede 网赌出黑流程type

Denne artikel beskriver den egedominerede 网赌出黑流程type. Du kan her læse om, hvilke krav egen stiller til klima og jordbund samt om nogle mulige driftsformer, hvor egen er den dominerende træart.

Eg i skovbrynet. Foto: Jens Elm Sørensen

To egearter er naturligt forekommende i Danmark, nemlig stilkeg og vintereg. Vinteregen er især fremherskende på de lettere jorde i Midt- og Vestjylland (bl.a. hyppig i egekrat) samt på Djursland. Vinteregen findes desuden langs den sjællandske sydkyst og på Bornholm.

De to egearter har på en lang række områder samme egenskaber og krav til klima og jordbund.

Egen er en lystræart med typiske pioner-egenskaber. Den er tolerant over for både forårsfrost (sent udspring) og tørke. Egen kræver meget lys til foryngelse. Egen kan ikke forynges i småhuller, her skal der større åbne arealer til (i praksis vel mindst ½ -1 ha).

Egen er meget efterstræbt af hjortevildtet og kan i områder selv med et moderat vildttryk være meget svær at forynge uden brug af hegn.

Egen kan vokse på meget forskellige jordbundstyper. Den bedste udvikling sker på næringsrige, dybgrundede lokaliteter med god vandforsyning. Derudover kan den vokse under næringsfattige, sandede og tørre forhold - dog uden stor produktion. Stilkegen trives også på lerede, kompakte og vandlidende jorder. Egen trives ikke på tørvejorder. 

Egen vil i blandingsbevoksninger på langt sigt udkonkurreres af fx skyggearten bøg. Dette gælder dog ikke på de jorder, hvor bøgen trives relativt dårligt (de tørre, sandede jorder samt på de fede, vandlidende jorder). 

Meget stærk vinterfrost kan skade egen. Stilkegens sene skud (Skt. Hansskud) kan ligeledes skades af tidlig efterårsfrost. Stilkegen har en større evne til regenerationsskud end vinteregen og kan dermed bedre regenerere efter skader. Dette har dog den ulempe, at den større tendens til vanrisdannelse hos stilkegen kan nedsætte værdien af gavntræet. 

Ren eg

Bevoksninger med ensaldrende eg uden nævneværdige indblandinger har været en normal driftsform for eg i det konventionelle 网赌出黑流程brug. Indplantninger af andre træarter (fx avnbøg) er oftest sket med det sigte at få beskygget egens stammer, så risiko for vanrisdannelse mindskes. Foryngelsen er oftest sket ved gentilpantning efter renafdrift.

Som pionertræart danner egen fra naturens hånd større ensartede flader – og konventionel drift med ren eg i mindre bevoksninger (fx op til 1-2 ha) med et busklag må derfor betragtes som en relativ naturnær driftsform.

Selvforyngelse er muligt, men skal foregå under kraftig lysning og hegning. En kraftig skærmstilling indebærer risiko for store økonomiske tab pga. vanrisdannelse på de skærmstillede træer. Renafdrift på foryngelsesfladen bliver derfor ofte anvendt. Da selvforyngelse er noget usikkert, og da der alligevel skal bekostes hegning, vil den mere sikre plantning nok ofte fortsat anvendes.

Eg med ask og avnbøg

Denne 网赌出黑流程type hører til på de lerede morænejorder og især på de svære lerjorde med mangelfuld dræning.

I den mest naturnære form er 网赌出黑流程typen en èn- eller fleretageret stilkege网赌出黑流程 (evt. vintereg) med avnbøg og enkelte bøg i mellem- og underetagen. Desuden kan der forekomme en række buske og småtræer i underetagen og gruppevis indblandet ask og lind på vandlidende jorder - eller ær og fuglekirsebær på dybgrundede lokaliteter.

Eg med ask og avnbøg. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær skovdrift' (2005)

Skyggetræarter (bøg, lind) vil på sigt kunne blive dominerende. Skyggetræarterne hugges derfor fra toppen. Der foretages afdrift i mindre flader for at fremme foryngelse af egen – og fuglekirsebær. I mindre huller kan ask, spidsløn og ær forynge sig. Hegning af foryngelsesområderne er ofte nødvendig. 

网赌出黑流程typen har et højt potentiale for kvalitetsproduktion af gavntræ og er desuden en robust 网赌出黑流程type med store biologiske værdier. 

Eg med lind og bøg

网赌出黑流程typen hører typisk til på bakkeøerne samt på de sandede dele af morænelandskabet.

网赌出黑流程typen er domineret af vintereg (evt. stilkeg) med spredt indblanding af lind og bøg. Desuden kan der være spredt indblanding af birk, 网赌出黑流程fyr, asp og røn. Da lystræarten eg er dominerende, vil der forekomme en række buske og småtræer i underetagen. 

Eg med lind og bøg. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær 网赌出黑流程drift' (2005)

På lang sigt kan typen blive bøgedomineret. For at modvirke dette bør bøgen hugges fra toppen og decideret uønskede skyggetræarter (fx rødgran) bør fjernes ved hugsterne.

Foryngelse af egen (og de andre lystræarter) kan ske i mindre flader, hvor de gamle træer borthugges. Aldersvariationen opstår især pga. variationen mellem de enkelte relativt ensartede flader - samt den spredte indblanding af skyggetræarterne bøg og lind. Foryngelse af egen kan forudsætte hegning af områderne.

网赌出黑流程typen har et begrænset potentiale for vedproduktion, men det er en robust 网赌出黑流程type med værdi for den biologiske mangfoldighed.

Eg med 网赌出黑流程fyr og lærk

网赌出黑流程typen anvendes typisk på tørre, magre jorder. 网赌出黑流程typen kan sandsynligvis forbedre jordbundstilstanden.

Eg (stilkeg eller vintereg) og 网赌出黑流程fyr vil dominere overetagen, men birk (som spredt indblanding) og evt. lærk (som holme) kan være en del af 网赌出黑流程typen. Disse lystræarter tillader fremkomst af en underetage med småtræer og buske.

Eg med 网赌出黑流程fyr og lærk. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær 网赌出黑流程drift' (2005)

En naturlig foryngelse kan opstå i lysbrønde af en vis størrelse (mindre flader), der fremkommer ved aktiv hugst.

I områder med vildttryk kan hegning af foryngelsesområder være nødvendig, hvis egen skal vedblive med at være dominerende træart. Evt. selvsåede skyggearter skal desuden fjernes under hugsterne.

网赌出黑流程typen, der er knyttet til de tørre, magre jorder, giver ikke et betydende økonomisk afkast her. 网赌出黑流程typen skal først og fremmest sikre et vedvarende 网赌出黑流程dække med naturværdier og rekreative muligheder.

Torsten Hansen
网赌出黑流程rider

网赌出黑流程

mqhf1xp.izwf.cn| mqhf1xp.shutter-call.cn| mqhf1xp.tczww.cn| mqhf1xp.harting-shop.cn| mqhf1xp.e1977.cn| nqhf1xp.oshuang.cn|