强对流天气为何会白昼如夜? |知名私募遭监管整改:违规承诺最低收益 披露虚假记载 |中企拿下中东数亿美元合同建实验室,美国急了 |美国男子驾飞机闯入美军间谍机老巢 拿相机一顿狂拍 |全国政协委员刘延云:落实餐饮业帮扶政策 简化审批流程 |开源证券牟一凌:不要过度解读指数修改 多关注上市公司质量 |长沙理想ONE起火原因公布:系管理疏漏 |美国生产者价格创出2015年以来的最大同比降幅 |回复意见落实函 铁科轨道称对股东不存在重大依赖 |索罗斯昔日军师超悲观:狠批特朗普、看衰美联储 |历峰集团签订进博会史上首份展商战略合作备忘录 |缺乏防护措施 比利时布鲁塞尔公交罢工 |美移民局:移民申请急剧下降没钱收 急需救助金并加收申请费 |本田汽车Q4销售额同比降低14.6% 净利润转盈为亏 |美军同一基地5天内连摔两架五代机 |

Den bøgedominerede 网赌出黑流程type

Artiklen beskriver den bøgedominerede 网赌出黑流程type. Her kan du læse om, hvilke krav bøgen stiller til klima og jordbund samt om nogle mulige driftsformer, hvor bøgen er den dominerende træart.

Bøgeskov. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær skovdrift' (2005)

Bøgen

Bøgen er en naturligt forekommende træart i Danmark – måske undtaget den nordvestligste del af landet og Bornholm.

Bøgen er en udpræget skyggetræart, der både giver og tåler meget skygge. Den forynges bedst i 网赌出黑流程klima med læ, skygge og høj luftfugtighed. Den springer tidligt ud og er desuden udsat for skader af sen forårsnattefrost. På frostudsatte lokaliteter er det derfor nødvendigt at bruge forkultur eller ammetræer ved tilplantning med bøg på renafdrifter.

Bøgen kan bides af råvildtet og på lokaliteter med stor råvildtbestand kan hegning være en forudsætning for, at en foryngelse kan lykkes.

Bøgen er relativt følsom over for tørke i vækstsæsonen, og dette kan resultere i skader på veddet (rødmarv og "fregner"), der nedsætter kævlernes værdi. Bøgen vokser på mange jordbundstyper, men udvikler sig bedst på de mere næringsrige jorder med god vandforsyning.

Bøgen vokser også på de mere næringsfattige og tørre jorder, men her med lav vækst. På de meget våde jorder ses ofte toptørhed og rødmarvsdannelse. Bøgen trives ikke på tørvejord, men udvikler sig godt på kalkrige jorder.

Bøgen ville uden menneskets påvirkning udvikle sig til en dominerende træart i mange 网赌出黑流程samfund under danske forhold.

Nedenfor er beskrevet en række varianter af den bøge-dominerede 网赌出黑流程type. Krav til klima og jordbund er som beskrevet ovenfor, medmindre andet er nævnt under den enkelte variant.

Den bøgedominerede skovtype - Bøgeskov

Ren bøg

Bøg i renbestand (evt. med en smule indblanding) er allerede i dag en af de dominerende 网赌出黑流程typer på morænejorderne.

Bøgen kan drives ensaldrende – og med renafdrift med efterfølgende gentilplantning, fx hvis der er store fordele ved at skifte til en anden bøgetype med en anden oprindelse (proveniens).

En mere naturnær drift er dog at anvende naturlig foryngelse under langsom afvikling af de gamle træer (skærmforyngelse). Denne driftsform har været almindelig i den traditionelle 网赌出黑流程drift og indebærer et kontinuert 网赌出黑流程dække, der sikrer fastholdelsen af et 网赌出黑流程klima.

Driftsformen kan gøres endnu mere naturnær ved ikke at forynge hele bevoksningen på én gang, men ved at forynge gruppevis. Der vil så med tiden udvikles en bevoksning med stor aldersvariation.

Indblandingerne af andre træarter i bøge网赌出黑流程en fremmes ved gruppevis foryngelse. Dette er i et vist omfang også sket i den traditionelle drift – ofte i områder, hvor bøgeselvforyngelsen ikke er slået an. Fx ved indplantning (ofte rødgran eller lærk) eller ved at lade spontan opvækst af andre træarter (fx ask eller ær) komme op.

Driftsformer hvor der mere målrettet søges at opnå indblandinger, er beskrevet i de følgende afsnit. I den rene bøge网赌出黑流程 (og i driftsformerne nævnt nedenfor) kan der efterlades noget dødt ved og (på sigt) nogle gamle træer i bevoksningen. Begge dele vil forbedre levestederne for en række dyr, planter og svampe.

Bøg med ask og ær

På de mere lerede dele af morænejorderne (altså næringsrige jorder med god vandholdende evne) kan en bøge-domineret bevoksning med betydeligt indslag af ask og ær opnås. Indblandingen synes at mindske bøgens følsomhed for dårlig dræningstilstand – så 网赌出黑流程typen kan bruges på lidt mere vandlidende arealer end den rene bøg.

Bøg med ask og ær. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær 网赌出黑流程drift' (2005)

Asken og æren selvsår sig ofte villigt, men opnår normalt ikke samme aldre som bøgen, så hvis der sigtes mod en ensaldrende bevoksning, vil disse indblandingsarter ofte skulle fjernes inden bøgen bliver hugstmoden.

Hvis indblandingen af ask og ær skal være vedvarende, skal der i stedet satses på en aldersvarieret bevoksning, hvor der forynges i holme i stedet for over hele fladen på én gang. Hvis der anvendes en sådan drift kan der også i et vist omfang blive plads til en indblanding af fx avnbøg, lind, (og især i de større foryngelseshuller) fuglekirsebær og eg.

Bøg med douglas og lærk

På de sandede dele af morænejorderne kan en bøgebevoksning med indblandinger af douglas og lærk være en brugbar 网赌出黑流程type. Også andre indblandingsarter kan optræde i mindre omfang.

Bøg med douglas og lærk. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær 网赌出黑流程drift' (2005)

Hvis en vedvarende foryngelse skal kunne ske af alle træarterne, skal der forynges i huller (bøg og douglas i småhuller, mens lærken kræver noget større huller med god lystilgang). En del andre træarter kan ligeledes forynges i hullerne (fx rødgran, ær, eg og 网赌出黑流程fyr). Ved brug af holmevis foryngelse kan der på sigt udvikles en aldersvarieret bevoksning.

Bøg med gran

Denne type kan anvendes på de noget svagere jorder (fx de bedre dele af bakkeøerne og på de sandede randmoræner.) På disse lokaliteter skal man dog ikke forvente, at bøgen får en optimal udvikling med produktion af kvalitetstræ.

Bøg med gran. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær 网赌出黑流程drift' (2005)

Typen drives med foryngelse i huller – og kan efterhånden få en stor aldersvariation. Andre indblandingsarter end gran kan komme op i foryngelseshullerne (fx douglas, sitka, lærk, 网赌出黑流程fyr og eg).

Illustrationer fra: J. Bo Larsen: "Naturnær 网赌出黑流程drift" (2005).

Torsten Hansen
网赌出黑流程rider

网赌出黑流程

mqh0o4b.feibingwan.cn| mqh0o4b.tongjufang.cn| mqh0o4b.shenjieguanye.cn| mqh0o4b.leeshop.cn| mqh0o4b.jobee.cn| nqh0o4b.oshuang.cn|