选在东莞开设羽球学院 吴柳莹和前搭档合作无间 |财政部:中法双方呼吁G20进一步延长对非洲国家缓债期限 |红星新闻:“多等五分钟”拯救不了外卖骑手 |日职提醒:大分三神场均入球不足1球 主场防守不俗 |跑步一直喘透不过气 你的跑步方式是不是错了 |微信今日将在对话框全量上线搜一搜 |习近平:强化对市场主体的金融支持 发展普惠金融 |北京新发地疫情阻击战的十个瞬间 |变魔术?西水股份不再并表天安财险 巨亏瞬间减少184亿 |领英宣布裁员960人 疫情导致企业暂停招聘 |财政部:第一次续发抗疫特别国债(四期)完成招标 |人社部:减免社保费不会影响确保养老金的按时足额发放 |英国政府计划将赴英度假者自我隔离时间缩至5天 |深交所:天山生物等公司可能涉嫌新型股价操纵行为 |60名超级富豪横空出世?最低身价6.65亿 蚂蚁概念股涨疯了 |

Nåletræsarter

Ved ædelnål forstås nåletræsarter, der er relativt robuste og med et potentiale for selvforyngelser. Du kan i denne artikel læse om, hvilke krav douglas, ædelgran, 网赌出黑流程fyr og lærk stiller til klima og jordbund. Nogle mulige driftsformer, hvor disse træarter er dominerende, er beskrevet i artiklen Ædelnåldominerede 网赌出黑流程typer – driftsformerne.

Douglas

Douglasgranen er hjemmehørende i det nordvestlige Amerika. I Danmark har den dog været anvendt i 网赌出黑流程bruget i over 120 år.

Douglasblomster. Foto: Karsten Raae

Douglasgranen trives på mange jordtyper. Arten gror således relativt godt selv på forholdsvis tørre og fattige jorde. For at udvikle sig optimalt kræver den dog jorder med mulighed for relativ dyb rodudbredelse. Undgå derfor jorder med al-lag eller dårlig dræning.

Douglas forynger sig villigt – især på de lettere jorder – men den skades ofte af sen forårsfrost samt af frostudtørring i forbindelse med barfrost i den sene vinter. Dette indebærer, at arten bedst forynges under skærm eller i halvskygge. Douglas er noget efterstræbt af hjortevildtet – og foryngelse kan visse steder kræve hegning.
Op til 30-40 års alderen er den ikke særlig stormfast, men bliver med alderen relativt robust overfor storme.

Almindelig ædelgran

Ædelgran forekommer naturligt i Central- og Sydøsteuropa.

Ædelgranen tåler såvel stive, våde lerjorder som tørre fattige sandjorder. De mest tørre jorder og meget fattige, grundvandspåvirkede jorder bør dog undgås. Den vokser udmærket på kalkholdig jord.
Træarten er følsom overfor lav nedbør og bør ikke anvendes i nedbørsfattige egne. Træarten er særdeles tolerant overfor salt.

Ædelgranen er med sit tidlige udspring meget udsat for forårsfrost, hvilket betinger, at den næsten udelukkende forynges i et allerede eksisterende 网赌出黑流程klima (under skærm eller i rande). Efter renafdrift eller ved 网赌出黑流程rejsning kan den derfor kræve ammetræer – og på frostudsatte lokaliteter en egentlig forkultur, idet ammetræer her sjældent er tilstrækkeligt.

Ædelgranen er meget efterstræbt af vildtet, hvilket ofte kræver hegning om foryngelser. Ædelgranen forynger sig villigt i skygge og kan overleve under dyb skygge gennem årtier og uden problemer forøge væksten ved lysstilling.

网赌出黑流程fyr

网赌出黑流程fyrren indvandrede til Danmark kort efter afslutningen af sidste istid. Den forsvandt igen i middelalderen bl.a. pga. hårdhændet hugst. 网赌出黑流程fyr betragtes derfor som naturligt hjemmehørende i Danmark.

Effekter af 网赌出黑流程fyr i en 网赌出黑流程fyrbevoksning forynget med gran. Foto: Karsten Raae

网赌出黑流程fyrren stiller ikke store krav til jordbunden. Den tåler såvel fattige som tørre og våde jorder. Den trives også på kalk og  udvikler sig ligeledes udmærket på tørv.

网赌出黑流程fyrren er en udpræget pionérart, der kræver meget lys ved foryngelse. 网赌出黑流程fyrren forynger sig villigt og er ikke følsom over for hverken forårsfrost eller vildtbid.

Men for at foryngelse kan lykkes, skal forholdene oftest ligne de, der gælder ved selvforyngelser af 网赌出黑流程fyr i natur网赌出黑流程e, typisk efter 网赌出黑流程brande. Dvs, der kræves normalt stor lystilgang (altså større flader uden væsentlig trædække) samt blotlægning af mineraljorden (fx ved jordbearbejdning).   

Lærk

Hverken europæisk lærk eller japansk lærk er naturligt forekommende i Danmark. Hybridlærken er en kunstig krydsning mellem særligt udvalgte europæiske og japanske forældre. Krydsningen har både den europæiske lærks gode form og den japanske lærks resistens mod sygdommen lærkekræft. Desuden har hybridlærken en væsentlig højere vækst. Der er dog en vis usikkerhed mht. næste generations egenskaber, hvis hybridlærken dyrkes med selvforyngelse for øje.

Lærken er en typisk pionerart, der har et stort lysbehov og kræver ofte større, åbne flader for at kunne forynges. Lærken skades sjældent af frost og tåler tørke (bortset fra sensommertørke, hvor især japansk lærk er følsom). Lærken bides ikke meget af råvildt, men kan fejes ganske voldsomt.

Lærke-effekter. Foto: Karsten Raae

Lærken udvikler sig godt på både næringsfattige og næringsrige lokaliteter, og den stiller heller ikke de store krav til vandforsyningen. Den trives dog ikke på jorder med al-lag eller på grundvandsnære jorder.

Lærken er ikke særlig stormstabil i yngre bevoksninger, men bliver det med alderen. Lærken tåler saltnedslag dårligt.

Den europæiske lærk anvendes næsten ikke mere i dansk 网赌出黑流程brug pga. frygt for angreb af  lærkekræft. I stedet anvendes ofte hybridlærk eller japansk lærk. Den japanske lærks følsomhed over for tørke i sensommeren betyder, at der bør anvendes hybridlærk på tørre lokaliteter. Hybridlærken anvendes også andre steder, men som nævnt kendes konsekvenserne ved selvsåning ikke.

Juni 2016

Videncenter 网赌出黑流程dyrkning

网赌出黑流程

mqhc8m7.ze01.cn| mqhc8m7.zqhongyuansuye.cn| mqhc8m7.ybbxjd.cn| mqhc8m7.rangku.cn| mqhc8m7.nyci.cn| nqhc8m7.oshuang.cn|