31省份上半年GDP出炉:“苏大强”狂追“粤老大” |艾尔坎:塞恩斯和勒克莱尔2021年将住在马拉内罗 |国税总局调整个税扣缴方法 职场新人刚到手工资要变多 |北京良乡站开通1个月 工作日客流较开通前增长120% |湖人伤病潮!伤情报告出炉!詹姆斯、隆多在列 |教育部:高校切忌“一刀切”“简单化”的封闭管理 |金管局售出54.25亿港元 银行结余将增至2213.42亿港元 |主力资金:尾盘跳水的医药龙头突发利好 业绩狂增11倍 |[新浪彩票]大鹏福彩3D第213期预测:和值看好15 |迄今第二人:前摩根大通交易员因外汇操纵被判刑8个月 |[新浪彩票]唐羽排列三212期分析:两码看好1、3 |险资上半年投资路径隐现:10只重仓股曝光 人寿加仓茅台增收14亿 |国家网信办全面部署加强“自媒体”规范管理工作 |全国硕士研究生考试报名在即 三类考生可在京报考 |优时比和阿里健康合作,集采后进口药要转战线上 |

Naturvenlig 网赌出黑流程drift

En række af de arter, der er knyttet til levesteder i 网赌出黑流程en, har ofte trange kår i intensiv 网赌出黑流程drift. Som 网赌出黑流程ejer kan man dog med en mere naturvenlig drift beskytte og fremme naturværdierne i 网赌出黑流程en.

Denne artikel indeholder forslag til nogle vigtige justeringer af driften, som ofte kan udføres uden store økonomiske konsekvenser, men som vil gavne den biologiske mangfoldighed i 网赌出黑流程en.

Registrering og kortlægning

Første skridt mod en mere naturvenlig 网赌出黑流程drift er at få registreret, hvilke naturværdier og nøglebiotoper der er på ejendommen.

En række vigtige naturområder på ejendommen som fx moser og søer er som regel almindeligt kendte. Derimod kan der være sjældne forekomster af flora og fauna, som man ofte ikke er klar over.

Gammel vindfælde
Gammel vindfælde

Det kan derfor være en god ide at få lavet en driftsplan eller naturplan på ejendommen, hvor naturværdierne er beskrevet indgående - og ikke mindst registreret på et kort. Kortet er nemlig en vigtig informationskilde for 网赌出黑流程arbejdere, entreprenører og 网赌出黑流程gæster, om hvor i 网赌出黑流程en man skal tage særlige hensyn og i hvilket omfang.

Det naturvenlige 网赌出黑流程kort bør også indeholde fx grævlingegrave, store myretuer, redetræer for ugler, spætter, rovfugle og flagermus m.m.

Ur网赌出黑流程en som idealbillede

Den mest biologisk mangfoldige og naturvenlige 网赌出黑流程, man kan forstille sig, er nok en »ur网赌出黑流程«, som har været upåvirket af menneskers i indgriben gennem flere tusinde år.

Ur网赌出黑流程en findes ikke længere i Danmark og stort set heller ikke i resten af Europa. Man kan dog bruge ur网赌出黑流程en som en rettesnor for, hvordan vores 网赌出黑流程e i dag kan gøres mere naturvenlige.

Dødt ved

Den første store forskel er, at ur网赌出黑流程en rummer enorme mængder af dødt ved i forskellige aldre og dimensioner. Dette giver levesteder for en lang række specialiserede arter, der ernærer sig ved at nedbryde dødt ved (fx svampe og insekter).

Disse specialister er gået stærkt tilbage i takt med at der er kommet mere »ordnede forhold« i 网赌出黑流程ene, hvor stort set alle større effekter udnyttes til tømmer, brænde eller flis.

Udover en lang række arter af svampe, laver, mosser, bregner, insekter og fugle, så er fx også flagermus stærkt afhængige af døde hule træer til at overleve vinteren.

I den naturvenlige 网赌出黑流程drift er der plads til såkaldte »træruiner« - altså at lade nogle store træer (helst eg eller andet løvtræ) stå til naturlig nedbrydning.

De økonomiske konsekvenser behøver ikke at være store for 网赌出黑流程en, da det jo sagtens kan være de træer, som kvalitetsmæssigt har mindst salgbar værdi.

Urørt 网赌出黑流程

Mange arter som levede i ur网赌出黑流程en, men som er truede i dag, er dårlige til at tilpasse sig ændringer og spreder sig langsomt. Derfor er det naturvenlig 网赌出黑流程drift at have helt urørte dele af 网赌出黑流程en, hvor der er plads til et uforstyrret 网赌出黑流程miljø.

Det er ofte foreneligt med den øvrige 网赌出黑流程drift, da urørte zoner har størst effekt omkring våde lokaliteter (mose og sump), gerne med en blandet forekomst af hjemmehørende træer og buske.

Mere vand i 网赌出黑流程en

Vand har meget stor betydning for livet i 网赌出黑流程en. Derfor er det et vigtigt element i naturvenlig 网赌出黑流程drift at begrænse dræning og grøftning så meget som praktisk muligt - især i nærheden af eksisterende vandløb, søer, moser og naturligt sumpede områder.

Hjemmehørende arter

I den naturvenlige 网赌出黑流程drift anvendes hjemmehørende træarter frem for udenlandske eksoter.

Der er gennem årtusinder blevet tilpasset en meget mere mangfoldig flora og fauna til de hjemmehørende træarter, og deres naturværdi er derfor meget større. Fx er der over 800 forskellige arter af insekter og andre smådyr knyttet til eg, hvilket bl.a. gør den til at vigtigt fødested for mange insektædende småfugle.

Der er dog også enkelte fuglearter (fx topmejse og sortmejse), som er specielt tilpasset livet i nåletræs网赌出黑流程ene. Derfor er variationen også meget vigtig i den naturvenlige 网赌出黑流程drift.

De eksotiske arter bør dog aldrig komme til at dominere eller udkonkurrere de hjemmehørende. De hjemmehørende træer og buske er specielt vigtige i opbygningen af stabile brede 网赌出黑流程bryn, som sikrer det gode 网赌出黑流程klima for flora og fauna længere inde i 网赌出黑流程en.

Kulturspor

网赌出黑流程ene rummer ofte mange forskellige fortidsminder og kulturspor.

Specielt stensætninger, diger og gravhøje kan være levested for en række sjældne arter af mosser, laver og insekter, samt skjulested for brud og lækat.

I den naturvenlige 网赌出黑流程drift er det derfor vigtigt, at fortidsminder og kulturspor registreres, så de kan beskyttes bedst muligt mod ændringer i tilstanden og i omgivelserne.

Fra plan til praksis

Når de ovennævnte elementer i bedst muligt omfang er tænkt ind i 网赌出黑流程driften og skrevet ned i en naturplan eller driftsplan med et tilhørende godt kortmateriale, så er man nået rigtig langt i retning af en mere naturvenlig 网赌出黑流程drift.

Så er det fx også muligt ved planlægning at begrænse kørslen i 网赌出黑流程ens mest følsomme områder, specielt i de nedbørsrige forårs- og efterårsmåneder, hvor skaderne på jordbunden er størst. Færdslen med såvel maskiner som til fods bør sikre uforstyrrede områder i dyrenes parrings- og ynglesæsoner.

Selv den bedste plan virker dog kun, når den bliver formidlet til de mennesker, der arbejder og færdes i 网赌出黑流程en.

网赌出黑流程en er det sidste fristed

Hvor vigtig er den naturvenlige 网赌出黑流程drift så egentlig? Ja faktisk er 网赌出黑流程ene (særligt de urørte natur网赌出黑流程e) det sidste fristed for mange af de arter, som er forsvundet i det danske kulturlandskab.

Rødlisten er en fortegnelse over Danmarks truede dyr og planter. Af denne liste fremgår det, at 80 % af alle truede svampe, 30 % af alle truede laver og 50 % af alle truede insekter er arter, som er tilknyttet 网赌出黑流程ene.

Det er vigtigt at redde disse arter, ikke blot fordi de hver især indgår med hver deres særlige funktion i naturens kredsløb – men også fordi den natur, vi skal overdrage til vores efterkommere, bliver uopretteligt fattigere hver gang vi ser en art uddø!

Naturbeskyttelsesloven og 网赌出黑流程loven regulerer allerede en del omkring beskyttelsen af de ovennævnte værdier i 网赌出黑流程ene – men det er op til den enkelte at udføre den naturvenlige 网赌出黑流程drift i praksis…

Juni 2016

Videncenter 网赌出黑流程dyrkning.

 

 

网赌出黑流程

mqh0oxo.a3031.cn| mqh0oxo.chinalifekz.cn| mqh0oxo.dv116.cn| mqh0oxo.s9782.cn| mqh0oxo.bxdlrcj.cn| nqh0oxo.oshuang.cn|