为儿攒结婚礼钱 男子伪装瘸子涉多地盗窃数十万财物 |陕西一村给村民每人发千元疫情补贴 共四十多万元 |终于升级Android 10!全新魅族Flyme即日起内测招募 |高晓松“相信未来”的20天:不虚此行,与有荣焉 |四处游荡频袭牛羊 南非公狮“脱逃”3个月后遭扑杀 |郑俊英再上诉 因涉嫌集体性暴力二审被判有期徒刑5年 |我国完成北斗全球系统星座部署 |美国纽约百老汇取消夏季演出 至少熄灯到9月6日 |亚美尼亚新增418例新冠肺炎确诊病例 累计确诊21006例 |[新浪彩票]杨天双色球第20037期:蓝球奇数持续大热 |德法联合推出5000亿欧元经济计划纾困欧洲经济 |韩国夜店集体感染致119人确诊 首尔疫情出现反弹 |徐州方特乐园开工,淮海经济区中心城市建设再添砝码 |吉林市昌邑区风险等级由低风险调整为中风险 |印度第三次延长全国封锁 但将放宽部分限制 |

Naturnær 网赌出黑流程drift

Ved naturnær 网赌出黑流程drift forstås en 网赌出黑流程drift, hvor der anvendes træarter, der passer til den enkelte lokalitet og hvor der anvendes driftsformer, der sikrer 网赌出黑流程klimaet og jordbundstilstanden. Naturnær 网赌出黑流程drift bygger på 网赌出黑流程ens naturlige processer, hvilket bl.a. indebærer anvendelse af selvforyngelser.

Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær skovdrift' (2005)

Et nyt begreb?

Naturnær 网赌出黑流程drift er en betegnelse, som er kommet på banen i de seneste år. Men den grundlæggende tankegang, nemlig at bygge på 网赌出黑流程enes naturlige processer, er langt fra ny. Allerede en 网赌出黑流程forordning fra 1791 fastslår, at 网赌出黑流程driften bør "fornemmelig at stræbe efter at følge og understøtte naturen i dens virkninger".

网赌出黑流程driften har da også – især hvis der sammenlignes med intensiv landbrugsdrift – i høj grad bygget på naturnære driftsprincipper.

Et nyt indhold

Indholdet af den nye naturnære 网赌出黑流程drift er på en række områder mere snæver i opfattelsen af den gode 网赌出黑流程drift. Fx er endemålet uensartede blandingsbevoksninger, hvor foryngelsen sker ved selvsåninger i småhuller eller lysbrønde.

Den traditionelle 网赌出黑流程drift har i betydeligt omfang anvendt ensaldrende bevoksninger, der består af en enkelt træart og som forynges ved plantning efter renafdrifter. Denne driftsform søges undgået eller minimeret i den nye naturnære 网赌出黑流程drift.

Hensigten

Fordelen ved naturnær 网赌出黑流程drift er en opbygning af robuste 网赌出黑流程e, der i mindre grad rammes af skader (fx stormfald eller insektangreb). Samtidig får 网赌出黑流程ene et større potentiale for selvforyngelser, hvorved omkostningstunge gentilplantninger kan udgås. Desuden kan naturnær 网赌出黑流程drift gavne den biologiske mangfoldighed og skabe 网赌出黑流程e, der er mere spændende at færdes i.

Omstilling til naturnær 网赌出黑流程drift

Omstilling til naturnær 网赌出黑流程drift kan tage mange årtier. Konsekvenserne (specielt de økonomiske) er desuden langt fra kendte. Fx har vi kun ringe viden om denne driftsforms indvirkning på kvaliteten af det producerede gavntræ og på størrelsen af udgifter til pleje af bevoksningerne. Desuden er det ikke altid sikkert, at de naturnære bevoksninger let kan selvforynges. Lokale forhold (fx vildttryk) kan nemlig vanskeliggøre foryngelserne.

网赌出黑流程- og Naturstyrelsen har allerede besluttet at stats网赌出黑流程ene omstiller helt til naturnær drift. De private 网赌出黑流程ejere skal være glade for denne beslutning. Konsekvenserne af stats网赌出黑流程enes store eksperiment vil vise sig ad åre. Det giver det private 网赌出黑流程brug et bedre grundlag for beslutning om naturnær drift er hensigtsmæssigt på den enkelte 网赌出黑流程ejendom.

Omstilling til naturnær drift i private 网赌出黑流程e

Det private 网赌出黑流程brug vil fortsat anvende en lang række forskellige driftsformer. Nogle 网赌出黑流程ejere fortsætter som hidtil og afventer evt. resultaterne fra stats网赌出黑流程enes omstilling. Andre 网赌出黑流程ejere (bla. de, der vil have 网赌出黑流程en certificeret), følger den nye naturnære drift her og nu – hvilket er lettest i de østdanske løv网赌出黑流程e. Og nogle 网赌出黑流程ejere fortsætter blot praksis – idet driften i nogle privat网赌出黑流程e har fulgt mange af principperne for naturnær 网赌出黑流程drift.

For mange 网赌出黑流程ejere vil større eller mindre tilpasninger i driften dog komme på tale. I praksis kan 网赌出黑流程driften jo være mere eller mindre naturnær - og det er den enkelte 网赌出黑流程ejer, der vælger hvor på skalaen driften skal lægges ud fra den aktuelle 网赌出黑流程tilstand samt ud fra sine mål og økonomiske forventninger.

Værktøjskassen for naturnær 网赌出黑流程drift

Der er en række værktøjer, du kan tage i brug for at opnå en mere naturnær 网赌出黑流程drift i din 网赌出黑流程.

Større andel af hjemmehørende træarter. Træarter, der er naturlige i Danmark (fx bøg, eg og 网赌出黑流程fyr), er generelt mere robuste over for skader og ret villige til at selvforynge sig. Nogle ikke-hjemmehørende træarter kan også være relativt robuste (fx douglas og lærk) eller villige til selvforyngelse (fx ædelgran).

Mere bland网赌出黑流程. Blandingsbevoksninger er ofte relativt robuste over for et totalt bevoksningssammenbrud pga. klimatiske skader (herunder stormfald) eller sygdomme.

Større aldersmæssig variation. Uensaldrende bevoksninger er relativt mere modstandsdygtige end ensaldrende bevoksninger mod store, fuldstændige fladefald under orkaner.

Færre renafdrifter. Selvforyngelser (eller plantninger) under skærm eller i småhuller medfører, at 网赌出黑流程klimaet også bevares i foryngelsesområderne – i modsætning til på større renafdriftsarealer. Naturlig foryngelse slår ofte bedre an i uensartede blandingsbevoksninger og kan være billigere end plantninger.

Mindre brug af pesticider og jordbearbejdning gennemføres lettere, når der ikke anvendes renafdrifter. Ved renafdrift resulterer lystilgangen ofte i et ukrudtstryk, der er skadelig for foryngelsen.

Du kan se eksempler på anvendelse af værktøjerne i boksen herunder. Brug af disse metoder resulterer ofte i bedre forhold for plante- og dyrelivet. De kan suppleres med tiltag, der direkte gavner den biologiske mangfoldighed, fx at efterlade mere dødt ved i bevoksningerne eller helt undlade 网赌出黑流程drift på udvalgte arealer.

Mange bevoksninger (fx ensaldrende rødgranbevoksninger) er svære at udvikle til robuste, uensaldrende bevoksninger med muligheder for selvforyngelse. Her kan løsningen være, at der efter renafdrift tilplantes med træarter, der på længere sigt udvikler sig til den ønskede bevoksningstype. Det kan være en dyr løsning - og der er p.t. ikke mulighed for at opnå tilskud til tilplantninger med hjemmehørende træarter.

网赌出黑流程typer som 网赌出黑流程dyrkningsmål

Omstilling til naturnær drift er ofte en proces, der løber over mange år og indeholder mange elementer. En måde for dig at styre denne proces er at opstille 网赌出黑流程dyrkningsmål for forskellige områder i 网赌出黑流程en.

Et praktisk redskab til at illustrere 网赌出黑流程dyrkningsmålene er de såkaldte 网赌出黑流程typer, som beskriver en række bevoksningstyper mht. træarter, aldersvariation, foryngelsesmetoder, etc.

Hvilke 网赌出黑流程typen, du skal sigte imod på det givne areal vil afhænge af en række faktorer, så som nuværende bevoksningstype, jordbund, lokalklima samt dine mål og forventninger.

Udpegningen af egnede 网赌出黑流程typer kan fx ske i forbindelse med udarbejdelse af en grøn driftsplan.

网赌出黑流程typerne er beskrevet nærmere i artiklen 网赌出黑流程typer – 网赌出黑流程dyrkningsmål for naturnær 网赌出黑流程drift.

Juni 2016

Videncenter 网赌出黑流程dyrkning

网赌出黑流程

mqhgsr6.c56734.cn| mqhgsr6.a1491.cn| mqhgsr6.neoangelac-plus.cn| mqhgsr6.zhoubeibei.cn| mqhgsr6.mjj007.cn| nqhgsr6.oshuang.cn|