美国陷入“开学困局”:高校复课扎堆感染 |深圳夫妻离异后购房有何限制?信贷政策有何变化?政策解读来了 |大摩:舜宇光学科技给予增持评级 目标价150港元 |外卖小哥酒驾、闯灯、超速 海淀检察院:外卖平台要担起监管职责 |英研究机构警告:英对华打贸易牌将自食苦果 |西安凌晨5车起火2辆为公交车 幸无人员被困 |主营大语文的豆神教育把沪江告上法庭 索赔2000万 |[新浪彩票]沧海福彩3D第20148期:十位精选一码0 |字节跳动深圳拿下网络小贷牌照 注册资本4亿元 |中科院合肥研究院多名科研人员“出走” |美国欲收紧签证政策 有中国留学生绕道柬埔寨“曲线入境” |英皇证券:美股业绩期波动 新股市场续由热门股主导 |跑步者常见七种不良习惯 你都避免了吗? |美国实际上只有大约9000人死于新冠肺炎?福奇忍不了了 |解锁欧巡欧拉姆银行公开赛 6476码球场考验想象力 |

Naturforyngelse i danske 网赌出黑流程e

I dansk 网赌出黑流程brug anvendes naturlig foryngelse næsten udelukkende ved foryngelse af løv网赌出黑流程. Da det er meget dyrt ved plantning at lave god løv网赌出黑流程 – og da navnlig god bøge网赌出黑流程 – har de naturlige foryngelser en klar plads i vort 网赌出黑流程brug, idet de muliggør løv网赌出黑流程ens bevarelse, uden alt for stor økonomisk indsats.

Naturlig foryngelse

Ren naturforyngelse kontra selvsåning

Man taler om rene naturforyngelser, dvs. at ny 网赌出黑流程 fremkommer uden anden hjælp fra mennesket end hugst i den gamle 网赌出黑流程, medens man ved selvsåninger forstår, at den gamle 网赌出黑流程 først sår sig selv, efter at der er foretaget bearbejdning af jorden.

Flere løvtræarter forynger sig let

Ær og ask sår hyppigt sig selv tæt over store arealer af så uegnet bonitet, at man ikke kan gøre sig håb om, at de i ren bevoksning vil udvikle sig til god 网赌出黑流程. Men er jorden egnet, er anvendelse af sådanne foryngelser en let måde at forny 网赌出黑流程en på. Hvis opvæksten er dårlig formet, kan begge træarter sættes på roden. – Man vil dog gennemgående være mere interesseret i de naturforyngelser, hvor en væsentlig andel af planterne består af bøg.

Naturlig foryngelse med bøg

Bøgen forynger sig bedst på frugtbare, friske til fugtige jorder, og ofte indgår der i bøgeforyngelserne ask, ær og eg, og i de sydlige egne af landet tillige avnbøg og lind. Sådanne helt naturlige foryngelser er en gave til den 网赌出黑流程bruger, som er indstillet på fortsat at dyrke løvtræ. Hvis lokaliteten er egnet for naturlige foryngelser, vil disse ofte brede sig, når de først er kommet i gang, og man lysner lidt for opvæksten ved gennemhugning. Vigtigt er det, at man har tålmodighed til at vente. Udnyttelse af sådanne naturlige foryngelser kræver omhu ved hugsten af de gamle træer, navnlig ved udslæbningen.

 

Naturforyngelse af nåletræer

Hist og her forynger også vore indførte nåletræer sig naturligt. Således kan der i plantager på let jord, særlig i egne med høj nedbør, komme en del opvækst af rødgran, sitkagran og fyrrearter. De allerfleste planter går dog til i tørke, da de oftest kun har rødder overfladisk i humuslaget. På bedre jord kan der også komme opvækst af ædelgran, douglasgran og lærk.

At udnytte rødgranforyngelser

Kun undtagelsesvis betaler det sig at udnytte naturlige rødgranforyngelser, da de i regelen kommer så tæt, at de bliver dyre i udrensningsomkostninger. Rødgranopvæksten har ofte et overfladisk rodsystem, der bevirker at den udvikler sig langsommere end plantninger.

Ædelgran og lærk i løvtræforyngelse

Ædelgran og lærk forekommer undertiden indblandet i løvtræforyngelser, og kan her blive et spredt, men værdifuldt indslag. Naturlig foryngelse af ædelgran kan undertiden frembringes over betragtelige arealer, hvis man holder vildtet borte ved hegning.

Hvorfor naturforyngelse og selvsåning af nål?

Når naturforyngelser og selvsåninger af nåletræ anvendes så lidt her i landet, er årsagen nok dels, at vore nåletræbevoksninger så let vælter i storm, så man ikke kan styre afviklingen af den gamle 网赌出黑流程, dels at vi de fleste steder får en så voldsom ukrudtsvegetation, at de små kimplanter af nåletræ ikke har stor chance for at overleve.

网赌出黑流程

mqhc2lf.jiashimenger.cn| mqhc2lf.i1534.cn| mqhc2lf.xuexindai.cn| mqhc2lf.i0677.cn| mqhc2lf.dtopmic.cn| nqhc2lf.oshuang.cn|