《内部市场法案》通过二读 英国离毁约更近一步 |业主买19个车位建血液透析医院 街道办:已督促整改 |狗不理迷之操作火了 老字号请少点“玻璃心” |深圳体彩大乐透600万派送活动将于明晚开启 |央行:继续深化LPR改革 推动实现利率“两轨合一轨” |午评:恒生指数涨0.48% 恒大汽车跌超8%科利实业控股涨140% |汽车之家据悉计划进行规模10亿美元的香港第二上市 |印度央行:预计印度银行业不良贷款率创20年之最 |盯上70岁老人养老金、卖房款 违规私募乱象触目惊心 |3个月暴涨3500点!人民币仍在狂飙 美元弱周期局面已定 |瑞典超提醒:天狼星攻击力排第四 近8次交锋不胜 |全美累计确诊人数超400万 美国为何在疫情困境中越陷越深? |什么信号:AH溢价指数创新高 南向资金加速流向估值“洼地” |美SEC重奖举报人1000万美元 总计已发放5.2亿美元 |港生申请内地大学比率创9年新高 |

Ejernæs

Her beskrives et eksempel, hvor en lodsejer blev enig med sin kommune om at reetablere et stort græsningsareal. En tilskudsordning under Landdistriktsmidlerne betalte hovedparten.

I bunden af Isefjord med udsigt til Munkholm broen stikker Ejernæs ud. Strandengene ligger nærmest og skvulper i vandkanten. Lidt længere inde på land hæver terrænet sig og går fra at være græsningspræget eng til at være en blanding af mere eller mindre tæt krat selvgroet yngre 网赌出黑流程 og gamle træer.

Den høje del af Ejernæs er de seneste 20-30 år groet til i 网赌出黑流程
Den høje del af Ejernæs er de seneste 20-30 år groet til i skov

I gamle dage og nu

I forrige århundrede var hele Ejernæs et stort overdrev med spredte gamle træer, der i sin tid havde overlevet kreaturernes græsning ved at så sig i et lille buskads af slåen eller tjørn. I 1958 blev området omfattet af en landskabsfredning med det formål at bevare status quo. Med et aftagende græsningstryk har dyrene haft sværere og sværere ved at holde træerne nede på de høje dele af næsset, hvor den naturlige vegetation er 网赌出黑流程. De sidst 20-30 år er de egentlige græsningsarealer stille og roligt skrumpet ind og ca. 1/3 del af arealet 10-12 ha. fremstår i dag som 网赌出黑流程. Spredte gamle fuldkronede bøge, ege og aske og godt 8 ha. mellemaldrende 网赌出黑流程 af selvsået ask, der står tæt som en mur og nu oven i købet en syg mur angrebet af asketoptørre. Hist og her under den "nye" 网赌出黑流程 kan man finde rester af gamle tjørne-, slåen-og abildkrat.

Tilbage til fortiden

Lejre kommune som Ejernæs ligger i er meget interesseret i af få ført hele området tilbage til tilstanden, som den fremgår af billeder fra 30'erne. Lodsejer er positiv. Naturstyrelsens ordninger med tilskud til særlig drift er netop med et pennestrøg blevet sløjfet af en minister, og operationen er på ingen måde gratis. Heldigvis har det daværende Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri netop i 2010 indført en tilskudsmulighed til fremme af natur- og miljøprojekter. Der bliver søgt om støtte til følgende:

  • 网赌出黑流程ning af den 30-50 årrige selvgroede ask, enkelte af de gamle træer og det oprindelige krat som ikke skønnes at kunne vækkes til live igen med fornuft
  • Fjernelse af alt materiale, idet overdrevets næringsfattige karakter ønskes genskabt hurtigst muligt
  • Afpudsning af de 网赌出黑流程ede arealer enten manuelt eller ved knusning
  • Forstærkning af 300 m. 网赌出黑流程vej og etablering af en vende- og læsseplads samt afretning af et hovedspor, der skal bruges til udkørsel af effekterne fra de 网赌出黑流程ede arealer

Lige nu

Da frosten satte ind sidst i januar blev der rykket. Der blev krydset fingre for, at det kolde vejr ville holde et par uger, så hele operationen kunne klares uden nævneværdige skader i form af dybe hjulspor og sammentrykket jord. To 网赌出黑流程ningsmaskiner, en mindre fældebunkelægger og en større traditionel 网赌出黑流程ningsmaskine, en udkørselstraktor og et par mand med motorsav og en knuser blev sat ind. Udvisning af hele området var færdig på en del af stykket og blev siden løbende tilpasset efterhånden, som man kunne danne sig et bedre og bedre indtryk af effekten af nedskæringen.

Fældebunkelæggeren tog sig af krat og under网赌出黑流程 samt partier, hvor der kun skulle laves flis. Den store 网赌出黑流程ningsmaskine ordnede de mellemaldrende aske og aflagde følgende effekter: Kævler, brænde og toppe mv. til flis. 网赌出黑流程arbejderne tog sig af de største træer, der skulle 网赌出黑流程es. Effekterne har været med til at billiggøre projektet. Vi nåede i mål mens jorden stadig var frossen og undgik nævneværdige skader. Forårets forventede fremvækst af græsser og urter vil hurtig sløre det, trods alt, store indgreb og samtidig levere føde til dyrene.

Spaltet ejernæs
Spaltet ejernæs
Spaltet ejernæs
3 måneder efter - spaltet ejernæs
3 måneder efter - spaltet ejernæs

Fremtiden

Ejernes skal fremover plejes ved en mere intensiv græsning med kvæg og heste. Det samlede græsningsareal er øget med 15-20%. Lejre kommune har til intention i tæt samarbejde med lodsejer og 网赌出黑流程dyrkerne at sikre denne pleje og brug af Ejernæs, og i det omfang dyrene ikke i tilstrækkelig grad kan holde træopvæksten stangen, vil den blive fældet og fjernet. Der er genetableret et stykke kulturhistorie, en truet naturtype og skabt et sted, hvor besøgende, mens de nyder udsigten, får mulighed for at tænke store tanker. Og alt sammen til myndighedernes, lodsejers forpagteres og mange andres inklusive jægernes udelte tilfredshed.

Tilskudsordning for natur- og miljøprojekter kan søges til:

1. Planlægning af natur- og miljøprojekter af typerne 4, 5 og 6
2. Udarbejdelse af naturplaner (på ejendomsniveau)
3. Etablering af vegetationsstriber (vildtstriber og insektvolde)
4. Særlige levesteder for dyrearter (vandhuller og stendiger)
5. Græsningsprojekter (rydning og etablering).
6. Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø (andre produkter)
7. Jordfordeling i forbindelse med projekter af typerne 4, 5 og 6.

Tilskuddet dækker normalt 75% af projektudgifterne. For naturplaner dog kun 50% og maksimalt kr. 15.000 pr plan.

Ansøgning indsendes senest den 1. august til NaturErhvervstyrelsen, Center for projekttilskud, Pionér Allé 9, 6270 Tønder, tlf 33958000
E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere på om Landdistriktprogrammet 2014-2020 her.

网赌出黑流程

mqhbzbn.868z.cn| mqhbzbn.dai65.cn| mqhbzbn.i1681.cn| mqhbzbn.sn40.cn| mqhbzbn.bjzsy.cn| nqhbzbn.oshuang.cn|