千万存款不翼而飞 自动支付划扣银行担责? |楼继伟:中国金融市场还不够完善 监管的一致性和透明度都需要提高 |万科郁亮:“三道红线”之后 所有开发商站到了同一起跑线 |疫情期间巴西失业率累计上升27.6% |名创优品赴美上市:7年开店4200余家 低价背后毛利率达三成 |假冒券商总裁举办"策略会" 有人精准碰瓷长江证券总裁刘元瑞 |“台版萨德”会影响“东风快递”精准送达吗? |陈薇:年产3亿剂疫苗的目标可实现 做好随时大规模接种的技术准备 |大选直击:疫情应对+经济复苏,特朗普要翻两座大山 |证监会对上市公司再融资实施分类:连2年信披评价A可开启快速通道 |道通期货:具有做多安全边际 焦炭可低吸高平交易 |全国锦标赛赛程:10月4日团体决赛 9日起单项决赛 |10亿资产1元贱卖 管理层动荡 恺英网络的多重困境 |证监会等发《QFII、RQFII办法》 放宽QFII、RQFII准入条件(全文) |英国一项新研究显示:打高尔夫危险性高过橄榄球 |

GLOBAL G.A.P. - en sikkerhed for afsætning?

Certificering af juletræs- og pyntegrøntsproduktionen kan fremover vise sig at blive en vigtig parameter for afsætningen. 网赌出黑流程dyrkerne har mulighed for at optage nye producenter i en certificeret gruppe under ordningen Global G.A.P.

Global G.A.P. er en frivillig certificeringsstandard, der oprindelig er lavet til at sikre forbrugerne dokumentation og sporbarhed i produktionen af landbrugsvarer og grøntsager. En række kæder i dagligvarebranchen kræver således af deres leverandører, at de indretter deres produktion efter reglerne i Global G.A.P. Systemet anvendes i mere end 80 lande verden over.

Torben Bøndergaard fra Kibæk er et af de medlemmer af 网赌出黑流程dyrkerne, der har valgt at certificere sine juletræer nu. ”Jeg bliver Global G.A.P. certificeret fordi det vil ruste min produktion og afsætning i fremtiden.
Torben Bøndergaard, medlem af Skovdyrkerne, Global G.A.P certificeret

Da man ledte efter et velegnet system til certificering af juletræsproduktionen, var det derfor naturligt at anvende det gennemprøvede Global G.A.P. system, og de første danske juletræsproducenter er nu kommet med i ordningen.

Global G.A.P. certificering medfører principielt ikke ændringer i den måde, man dyrker sine juletræer og sit pyntegrønt på. Global G.A.P. indeholder ingen krav til reduceret gødnings- eller kemiforbrug, men det kræver, at man dokumenterer, hvad man gør, og at man kan argumentere for de tiltag, man laver.

Global G.A.P. – dokumentation og argumentation  

Global G.A.P. betyder, at man skal kunne dokumentere ’godt landmandskab’ - her i juletræerne. (G.A.P. står for ’good agricultural practice’). Populært sagt er certificeringen helt overvejende et spørgsmål om at dokumentere, at gældende lovgivning overholdes.

Det gælder fx reglerne om sprøjtejournal, gødningsregnskab, arbejdspladsvurdering (APV), opbevaring af kemikalier og gødning, sprøjtehåndtering, uddannelse (sprøjtebevis/-certifikat, truckcertifikat m.m.), hensyn til beskyttet natur, affaldshåndtering o. lign.

Men herudover skal man desuden kunne argumentere for en række forhold i driften. Her er der nogle enkelte målsætninger, der skal overholdes.

Det gælder behovsvurdering før igangsætning af plantebeskyttelse, risikoanalyse af medarbejdernes sikkerhed og sundhed, skiltning (miljø og sikkerhed), registrering af tiltag i forbindelse med naturbeskyttelse, personaledatablade, behandling af klager, samt sporbarhed.

Det er fx en målsætning at renholdelse og skadedyrsbekæmpelse reduceres, så behandling kun foretages, når der er konstateret et behov. Der skal altid være konstateret et problem før behandling.

Global G.A.P. har samme slogan som den dyrkningsform, der hedder Integreret Produktion, nemlig: ’Så lidt som muligt – så meget som nødvendigt’. 

Registreringer  

Grundlæggende er der en række ting, som skal være på plads, og som skal kunne dokumenteres, hvis man ønsker at indgå i en certificering. Der stilles ikke krav til, hvordan dokumentationsmaterialet skal se ud – kun til hvad det skal indeholde. 网赌出黑流程dyrkernes tilgang er at gøre certificeringen så enkel og jordnær som muligt. Derfor tages der afsæt i den enkelte producents egne registreringsmetoder, hvis de er fyldestgørende. Har producenten ikke selv et system, har 网赌出黑流程dyrkerne udviklet et, med bl.a.:

  • Markkort
  • Registreringer af anvendelsen af hjælpestoffer
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Naturhensyn i området
  • Mærkerapporter for solgte træer

Ved certificering skal man kunne dokumentere, at kontrolpunkterne i Global G.A.P. overholdes. Derfor er man nødt til at gennemgå hele sin bedrift og produktion for at få tingene systematiseret og få indarbejdet nogle rutiner. 

Certifikat Global G.A.P.

Gruppecertificering  

Global G.A.P. ordningen udmærker sig desuden ved muligheden for gruppecertificering, som er billigere for producenten. Følgende tre faktorer er afgørende for prisen for certificeringen:

  1. Hvor godt man har styr på sin produktion
  2. Hvor mange der er med i gruppen
  3. Hvor mange hektar/ejendomme man har

Jo bedre og tydeligere man har registreret sin drift, desto nemmere og hurtigere er det at gennemgå for kontrollør og auditor (og dermed færre timer på fakturaen). Jo flere medlemmer gruppen har, jo flere er der at fordele fællesomkostningerne på. Og jo flere hektar/ejendomme man har, desto mere skal der gennemgås, men det er dog kun en lille del af omkostningerne, der er direkte afhængige af arealets størrelse.

Deltagelse i gruppen giver desuden mulighed for at udveksle erfaringer med andre producenter om dyrkningstiltag, systematik og metoder i arbejdet med Global G.A.P. Sparring med andre i gruppen giver synergi.  

Hvad får man ud af det?

Certificering af produktionen skal i høj grad ses som en investering i afsætningssikkerhed. Juletræsmarkedet ændrer sig, og en certificeret produktion vil fremover kunne være en af de faktorer, der sikrer afsætningen til de rigtige kunder. Jo – det er en kendsgerning, at der bliver flere træer på markedet om få år, og det forventes, at i den situation vil certificerede træer være lettere at afsætte.

Derudover bliver man jo som producent tvunget til at systematisere sin registrering af dyrkningstiltag. Som en sidegevinst ved certificeringen får man derved en bedre indsigt i sin produktion, hvilket kan resultere i en effektivisering af arbejdsgange, mindre spild og en bedre produktionsstyring. Altsammen noget, som i sidste ende bidrager positivt til den økonomiske bundlinie.

Desuden bliver det mere synligt for eventuelle medarbejdere, hvordan tingene hænger sammen, og det bliver nemmere for nye medarbejdere at komme ind i arbejdet.  

Certificering nu eller senere? 

Nogle vil argumentere for, at man kan vente med at foretage en certificering til markedet kræver det, og man er sikret en merpris. Certificering af juletræsproduktion er imidlertid i vidt omfang et spørgsmål om at være forberedt, så man har en fordel den dag, der er flere træer på markedet. Vi må forudse, at de store kæder ender med at blive den dominerende aftager af juletræer, og de vil med stor sikkerhed forlange en certificering. Med Global G.A.P. kan vi komme et skridt foran de andre producenter i Europa.

Hvis certificerede træer skal have en funktion som "afsætningsforsikring" i en fremtid med flere træer på markedet, så skal ordningen være indarbejdet til den tid, og det gøres ved at få certificerede træer på markedet allerede nu. Herudover mener vi, at investeringen i at foretage en certificering for mange mere eller mindre vil tjene sig hjem i form af en optimeret dyrkning og planlægning af produktionen. 

Hvordan kommer jeg igang?

Hvis du er interesseret i at vide mere om certificering og dine muligheder for at få din produktion certificeret, så kontakt din lokale 网赌出黑流程dyrkerforening. Vi kan tilbyde dig en gennemgang af din produktion og fortælle dig, hvor du står i forhold til en evt. certificering. Beslutter du dig for en certificering, hjælper vi dig gennem processen.

Marts 2014

Videncenter Juletræer

网赌出黑流程

mqhezjr.h9601.cn| mqhezjr.i2616.cn| mqhezjr.s5133.cn| mqhezjr.bjrcscbwh.cn| mqhezjr.lw510.cn| nqhezjr.oshuang.cn|